naar top
Gemeente Dendermonde

Nieuwe gevangenis: voorbereidende werken aan wegen en brug vangen aan in december

De eerstvolgende stap in het bouwproject 'nieuwe gevangenis' is de verdere realisatie van de toegangsweg langsheen de Dender. De toegangsweg zal aansluiting geven op de Gentsesteenweg ter hoogte van de Ooiebrug. Over de Oude Dender wordt een nieuwe brug geplaatst.

De Belgische Staat plant de bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde. Het complex zal zich situeren in het gebied gelegen tussen het Oud Klooster, de spoorweglijn Dendermonde/Gent en de Dender. Het bouwdossier lag jaren stil omwille van juridische procedures, maar de bevoegde instanties hebben eerder dit jaar het licht op groen gezet voor de hervatting van de werken.

De eerstvolgende stap is de verdere realisatie van de toegangs-/ontsluitingsweg langsheen de Dender. De toegangsweg zal aansluiting geven op de Gentsesteenweg ter hoogte van de Ooiebrug. Over de Oude Dender wordt een nieuwe brug geplaatst. Opdrachtgever voor deze werken is de afdeling Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg. Aannemer is Artes Roegiers nv.

Volgende werken moeten nog uitgevoerd worden.

 • Plaatsen van de brug, inclusief de pijlers;
 • Afwerken toegangshellingen tot de brug;
 • Heraanleg Tragel ter hoogte van de nieuwe brug
 • Aanplanten van bomen, hagen en struiken
 • Aanleg van het fietspad en de gracht vanaf Oud Klooster tot aan de site van de gevangenis. 

Een deel hiervan wordt uitgevoerd in 2019:

 • opruimen en maaien van het terrein: vanaf eind november 2019
 • intrillen buispalen voor brugpijlers: maandag 2 en dinsdag 3 december 2019
 • afwerken van de brugpijlers: vanaf woensdag 4 december 2019 tot en met dinsdag 10 december 2019.

De vermelde timing kan wijzigen door weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden.

Voor het inbrengen van de buispalen worden omwille van veiligheidsredenen de wegen in de directe omgeving tijdelijk afgesloten voor alle verkeer (ook voor fietsers en voetgangers):

 • de ontsluitingsweg vanaf de Ooiebrug tot aan Oud Klooster
 • het jaagpad langs de Dender
 • de Tragel langs de Oude Dender, ter hoogte van de nieuwe brug (woningen blijven bereikbaar)
 • Oud Klooster en de Meersstraat (woningen blijven bereikbaar).

De resterende werken voor de ontsluiting gebeuren in 2020; een concrete planning delen we later mee:

 • plaatsen van de brug
 • afwerken toegangshellingen tot de brug
 • heraanleg Tragel ter hoogte van de nieuwe brug
 • aanplanten van bomen, hagen en struiken
 • aanleg van het fietspad en de gracht vanaf Oud Klooster tot aan de site van de gevangenis
 • afwerking wegen.

Het einde van deze werken is voorzien in april 2020. Pas daarna start de effectieve bouw van de nieuwe gevangenis. De concrete planning voor de bouw van de gevangenis is voorlopig nog niet bepaald. De bouwheer is de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat.

Actuele info - zie projectpagina nieuwe gevangenis.

Dit artikel werd gepubliceerd op 28 november 2019.
 • foto1