naar top
Gemeente Dendermonde

Opwaardering Kazerne

Dendermonde is een historische stad. We willen ons erfgoed en historische patrimonium nog straffer in de kijker plaatsen. Als lokaal bestuur trekken we verder aan de opwaardering van de Kazerne.

De stad sluit hiervoor in een samenwerking met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) een optieovereenkomst af met de Regie der Gebouwen om binnen de twee jaar de Kazerne gratis te verwerven. De gemeenteraad keurde de overeenkomst goed op 14 januari 2019. De Regie der Gebouwen vraagt vervolgens akkoord aan de Inspecteur van Financiën en de bevoegde minister voor er kan getekend worden. De optieovereenkomst loopt twee jaar, waarin stad en PMV de nodige onderzoeken voeren (stabiliteit en marktonderzoek) om de aankoop financieel te rechtvaardigen.

In eerste instantie zullen belangrijke instandhoudingswerken verdere aftakeling voorkomen en krijgt het gebouw de tijd om uit te drogen. Tegelijk wordt in samenwerking met andere partners een dossier opgestart om dit gebouw en de hele site een nieuwe bestemming te kunnen geven.

Dit artikel werd gepubliceerd op 6 januari 2020.
  • foto1