naar top
Gemeente Dendermonde

Goedkeuring aanvraag verlenging project 'Wel-Denderende gezinnen'

Sinds november 2018 loopt in onze stad het project 'Wel-Denderende gezinnen'. Via een samenwerking met de lokale besturen van Laarne, Wetteren en Wichelen trachten we gezinsarmoede aan te pakken. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanvraag tot verlenging goed.

Volgens cijfers van Kind en Gezin wordt in Dendermonde 11,8 % van de kinderen geboren in een kansarm gezin. Dag in dag uit trachten verschillende diensten en organisaties iets aan deze problematiek te doen.

Na de aanstelling van de coördinator kinderarmoede in april 2019 fungeert de werkgroep (kinder)armoede als lokaal overlegplatform om samenwerking te stimuleren, een betere informatiedoorstroming te garanderen, laagdrempeliger te werken, knelpunten te signaleren en 'good practices' de delen. Momenteel wordt er in dit overlegplatform samengewerkt met het 'Netwerk tegen armoede'. Via ondersteuning van deze organisatie doorloopt de werkgroep een traject om zo kwalitatief mogelijk aan armoedebestrijding te doen in onze stad.

Het project wordt gesubsidieerd door de federale overheid (POD Maatschappelijke Integratie). De aanvraag tot verlenging (2020) werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijnvan 14 januari 2020. Mits positieve evaluatie door de PODMI is een verlenging van het project mogelijk tot 31 december 2020.

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 januari 2020.
  • foto1