naar top
Gemeente Dendermonde

Andere aanpak voor herdenking Fabeltjesland

De gebeurtenissen in het kinderdagverblijf Fabeltjesland op 23 januari 2009 waren voor veel mensen bijzonder ingrijpend en staan in het geheugen van veel Dendermondenaars gegrift.

Als lokaal bestuur (stad en OCMW) hebben wij sindsdien jaarlijks het initiatief genomen voor een serene officiële plechtigheid aan het herdenkingsmonument bij de bewuste locatie. Er waren telkens heel wat aanwezigen. Vanuit het lokaal bestuur, de lokale politie, de brandweer, het Rode Kruis … werden delegaties afgevaardigd. Er was ook een bloemenhulde.

De feiten zijn binnenkort 11 jaar geleden. Wij hebben gepolst bij heel wat betrokkenen hoe we als lokaal bestuur best verder omgaan met deze jaarlijkse herdenking. Op basis hiervan willen wij overstappen naar andere aanpak:

  • De klassieke herdenking op 23 januari om 11 uur op de site Fabeltjesland wordt niet behouden. De officiële instanties zullen dan ook niet aanwezig zijn en er is geen officiële bloemenhulde meer voorzien.
  • Voor de mensen die het meest getroffen en betrokken waren, wordt er wel een besloten samenkomst georganiseerd. De bedoeling hiervan is vooral om elkaar in een ‘warme’ sfeer te ontmoeten en te bemoedigen. De pers wordt hiervoor niet uitgenodigd. Wij rekenen op uw begrip.
  • Tijdens de viering ‘Vier Vrede’ die elk jaar op 11 november plaatsvindt, zullen wij uitdrukkelijk aandacht vragen voor àlle vormen van leed en geweld, zowel oorlogsgeweld als andere vormen van zinloos geweld, dus ook de feiten van 2009. We benadrukken ook de veerkracht van onze bevolking die telkens erg groot is geweest.

Wij hopen met deze nieuwe aanpak, die afgetoetst werd bij verschillende betrokkenen, de gebeurtenissen in Fabeltjesland een blijvende plaats te geven in het hart en de herinnering van vele mensen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 januari 2020.
  • foto1