naar top
Gemeente Dendermonde

Vlottere afhandeling van adreswijzigingen door digitaal platform

Vanaf eind januari 2020 zullen de dienst bevolking (lokaal bestuur) en de dienst wijkwerking (lokale politie) een nieuwe computertoepassing gebruiken voor de registratie en opvolging van adreswijzigingen van burgers.

Adreswijzigingen

Wie verhuist, moet het nieuwe adres meedelen aan de dienst bevolking van de nieuwe woonplaats. Dit moet gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat de burger effectief in de nieuwe woning is ingetrokken. Dit kan via de gekende wegen: online, via mail of in de Stadswinkel.

Na de aangifte wordt de aanvraag door de medewerkers van de dienst bevolking overgemaakt aan de wijkinspecteur(s) van de betrokken straat. Die gaat na of de burger effectief op het nieuwe adres woont door een bezoek aan huis. Na positieve woonstcontrole wordt de burger ingeschreven op dit nieuwe adres. Hij/zij wordt uitgenodigd in de Stadswinkel om het nieuwe adres op de chip van de identiteitskaart te laten aanpassen.

Naast de adreswijziging zullen ook ambtshalve schrapping, ambtshalve inschrijving en afschrijving naar het buitenland zowel voor Belgen als voor vreemdelingen via de nieuwe toepassing geregistreerd en opgevolgd worden.

In 2019 waren er 4.384 adreswijzigingen: 2.393 personen verhuisden binnen Dendermonde en 1.991 personen kwamen van een andere gemeente of uit het buitenland.

Nieuw platform burger@verhuizen

Waar tot nu toe alle registraties op papier gebeurden, zullen vanaf nu alle gegevens gecentraliseerd en uitgewisseld worden via het digitaal platform ‘burger@verhuizen’.

Voor het personeel van de dienst bevolking en dienst wijkwerking betekent het platform een tijdsbesparing (kortere doorlooptijd van het dossier). De achterliggende centrale databank – uiteraard sterk beveiligd – is duidelijk, overzichtelijk en laat een vlotte communicatie toe tussen de behandelaars van het dossier. De workflow wordt efficiënter.

De burger zelf komt niet in contact met deze nieuwe toepassing. Maar door de vlottere afhandeling van zijn/haar dossier, kan de burger rekenen op tijdswinst.

De digitalisering heeft ook een duurzame insteek want digitaliseren = minder papier, een doelstelling in #project2020 - Samen|Straf|Stromen (meerjarenplanning lokaal bestuur Dendermonde).

Dit artikel werd gepubliceerd op 30 januari 2020.
  • foto1