naar top
Gemeente Dendermonde

Herinrichting van het speelbos Robin Woet

Bedoeling is om aan een speelbos te komen waar zowel jeugdverenigingen als individuele bezoekers zich urenlang kunnen amuseren.

Het speelbos Robin Woet ligt in Grembergen onder de Scheldebrug en werd in 2005 in gebruik genomen op vraag van de Dendermondse jeugdverenigingen. Met de concessieovereenkomst die onlangs is afgesloten met de Vlaamse Waterweg werd het speelbos uitgebreid waardoor ook het deel tot aan de Vier Septemberlaan daarbij hoort.

Door deze uitbreiding zag de dienst milieu en platteland en de jeugddienst de kans om het speelbos in te richten met verschillende speelzones. Hiervoor werd een inrichtingsplan opgemaakt door architectenbureau Innec volledig in het thema van Robin Hood. Het lokaal bestuur stemde er mee in om dit inrichtingsplan ook te laten uitvoeren en gaat hiervoor in zee met Pro Natura, die hierin al heel wat ervaring hebben.

Zo worden de toegangen tot het speelbos meer uitgewerkt met een inkombord en een fietsenstalling, er komen enkele houten totems die refereren naar het verhaal van Robin Hood, een burcht in takkenwallen, een zitarena en een speel- en wandelroute. Het gedeelte aan de Vier Septemberlaan wordt volledig ingericht om grotere bosspelen mogelijk te maken.

Alvorens deze werken van start kunnen gaan, dient eerst te worden nagegaan of alle bomen zich nog in goede staat bevinden zodat de veiligheid van de gebruikers is gegarandeerd. Om conflicten te vermijden met de vele mountainbikers die de weg naar dit bos hebben gevonden zal er ook een toegankelijkheidsregeling worden uitgewerkt. Het lokaal bestuur hoopt de werken klaar te hebben tegen de Week van het Bos in oktober.

Dit artikel werd gepubliceerd op 30 januari 2020.
  • foto1