naar top
Gemeente Dendermonde

Stad geeft pastorie van Oudegem in erfpacht

Het schepencollege besliste op vrijdag 20 december principieel om de pastorie in de Hofstraat van Oudegem in erfpacht te geven. Dit betekent dat de pastorie gedurende de looptijd van de erfpacht wordt overgedragen aan de erfpachter, maar dat ze nadien weer eigendom van de stad wordt.

De pastorie bevindt zich momenteel in slechte staat. Omdat er een grote renovatiekost nodig is om de pastorie in eer te herstellen, zal het bedrag van de erfpacht een symbolisch bedrag zijn. Hierdoor kan de erfpachter zijn budget investeren in de renovatie van dit gebouw, aangevuld met subsidies van het agentschap Onroerend Erfgoed. De pastorie van Oudegem is immers sinds 16 juli 1987 een beschermd monument.

Er volgt een oproep met een aantal voorwaarden en principes, waarop geïnteresseerden een project kunnen indienen en zich kandidaat stellen. Nadien moeten de kandidaten hun project voorstellen aan een jury. Dit alles wordt momenteel verder voorbereid door de diensten, zodat de procedure zo snel mogelijk kan worden opgestart.

Deze erfpacht kadert perfect binnen de visie van de stad om volop in te zetten op een effectief, duurzaam en energie-efficiënt patrimoniumbeheer. De stad beheert momenteel 71 gebouwen, waarvan er 9 leegstaan, waaronder ook de pastorij van Oudegem. Dit gebouw komt niet in aanmerking om er stedelijke functies in te huisvesten. Via deze erfpacht wil het lokaal bestuur ook inzetten op de herwaardering van het historisch patrimonium, zoals voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. #project9200

Dit artikel werd gepubliceerd op 3 februari 2020.
  • Pastorie Oudegem

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus

Sluiten

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn algemeen geldig tot en met zondag 19 april. Voor sommige inrichtingen gelden de maatregelen langer, dit staat telkens vermeld waar het van toepassing is.

De meeste stadsgebouwen zijn dicht. Lees alle details over de stadsgebouwen.

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar er is een beperkte dienstverlening:

  • In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.
  • Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk (met aangepaste openingsuren).
  • Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.
  • Lees alle details over de stedelijke dienstverlening.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
  • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon.

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees meer over de aanpaste dienstverlening en de maatregelen via www.dendermonde.be/coronavirus.