naar top
Gemeente Dendermonde

Brexit en verblijfsrecht

Het Verenigd Koninkrijk verliet op 31 januari 2020 om middernacht de Europese Unie.

Na lang onderhandelen werd het terugtrekkingsakkoord, dat de voorwaarden bepaalt van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, finaal goedgekeurd aan beide zijden van het kanaal. 

Het terugtrekkingsakkoord voorziet een transitieperiode die minstens tot 31 december 2020 loopt. Tijdens deze periode blijft het Europese regelgevende kader grotendeels van toepassing en kunnen Britse onderdanen en hun familieleden hun recht op vrij verkeer en verblijf blijven uitoefenen. Hiervoor moeten de zij geen verdere stappen ondernemen.

De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is om ook na de transitieperiode de verworven rechten van de Britse onderdanen en hun familieleden die voor het einde van de transitieperiode in de Europese Unie verbleven, te vrijwaren. Dat zal in België zeker het geval zijn op vlak van het verblijfsrecht, de bevoegdheid van de dienst vreemdelingenzaken.

In het najaar van 2020 zullen alle Britse onderdanen en hun familieleden in België individueel worden uitgenodigd om een aanvraag bij de gemeente in te dienen voor een nieuwe verblijfskaart als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Dit wordt zo bepaald in het terugtrekkingsakkoord. In tussentijd blijft de oude verblijfskaart geldig.

Dit artikel werd gepubliceerd op 5 februari 2020.
  • foto1

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus

Sluiten

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn algemeen geldig tot en met zondag 19 april. Voor sommige inrichtingen gelden de maatregelen langer, dit staat telkens vermeld waar het van toepassing is.

De meeste stadsgebouwen zijn dicht. Lees alle details over de stadsgebouwen.

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar er is een beperkte dienstverlening:

  • In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.
  • Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk (met aangepaste openingsuren).
  • Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.
  • Lees alle details over de stedelijke dienstverlening.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
  • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon.

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees meer over de aanpaste dienstverlening en de maatregelen via www.dendermonde.be/coronavirus.