naar top
Gemeente Dendermonde

Ongunstig advies voor nieuwe windturbines in Grembergen

Het college van burgemeester en schepenen geeft ongunstig advies over de aanvraag van Eoly om twee windturbines te plaatsen langs de N41 in Grembergen.

De voorbije weken liep er een openbaar onderzoek, nadat Eoly een vergunningsaanvraag indiende bij de provincie. Het ongunstig advies aan de provincie komt er basis van adviezen van de betrokken stadsdiensten en adviesraden, elk voor hun kennisdomein. Dit leidde tot een aantal ongunstige adviezen, met een paar belangrijke argumenten.

Ten eerste zijn de windturbines té dicht gelegen bij de woonbebouwing en recreatiezones in en rond de dorpskern van Grembergen. Ongeveer 850 woningen liggen in een straal van 1 kilometer rond de windturbines, wat zorgt voor slagschaduw en geluidshinder voor de omwonenden. Er zal ook een impact zijn op de activiteiten van verschillende verenigingen die in Grembergen actief zijn, waaronder SK Grembergen, Chiro Don Bosco, Chiro Sagevo en vissersput Hilleput.

Ten tweede zijn de windturbines té dicht gelegen bij de waardevolle natuur van Grembergen Broek. De twee windturbines worden niet ingeplant op een bedrijventerrein, maar in de onbebouwde open ruimte dicht bij de waardevolle natuur rond de Schelde. Gezien de grote afmetingen van de windturbines is er een grote impact op het landschap en wordt de open ruimte aangetast.

Dit ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen hoeft ook niet te verbazen, want in het in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Dendermonde wordt de omgeving waar de twee windturbines worden ingeplant, niet voorzien als potentiële inplantingsplaats voor windturbines.

Het Actiecomité Weet Wat Waait diende bij de stad intussen ook meer dan 1.500 bezwaarschriften in tegen de komst van de windturbines. Deze bezwaarschriften moeten individueel bekeken en onderzocht worden door de vergunningverlenende overheid - de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen - maar versterken inhoudelijk het ongunstig advies van de stad.

Het lokaal bestuur Dendermonde is op zich niet tegen windturbines, maar onderzoekt elke aanvraag op basis van de geldende wetgeving en houdt rekening met het draagvlak bij de bevolking. In Dendermonde staan ondertussen 5 windturbines.

Dit artikel werd gepubliceerd op 10 februari 2020.
  • foto1