naar top
Gemeente Dendermonde

Stad stelt jaarlijks 35.000 euro beschikbaar voor nieuwe toeristische en recreatieve initiatieven

De stad voorziet financiële ondersteuning voor initiatieven die vanuit het lokaal verenigingsleven en de lokale middenstand groeien en de beleving in de stad bevorderen.

Op deze manier wil het lokaal bestuur mee investeren in een bruisende stad waar het aangenaam vertoeven is. De gemeenteraad keurde op dinsdag 11 februari het subsidiereglement goed.

De subsidie kan worden aangevraagd wanneer minstens twee initiatiefnemers (verenigingen en/of middenstand) de krachten bundelen en samenwerken. Het moet een nieuw en laagdrempelig initiatief zijn dat open staat voor iedereen en op een publieke ruimte (plein, park …) in het stadscentrum of een deelgemeente plaatsvindt. Het bedrag van de subsidie wordt bepaald door het aantal ingediende en goedgekeurde aanvragen en het totale budget van het project.

Deze subsidie aanvragen is mogelijk voor 15 april, voor 15 juni en voor 15 oktober, telkens voor initiatieven die plaatsvinden in de daaropvolgende maanden. De stad biedt enkel financiële ondersteuning. De initiatiefnemers staan in voor de organisatie van de activiteit. Meer info leest u via www.dendermonde.be/subsidie-voor-de-financiele-ondersteuning-van-toeristisch-recreatieve-initiatieven.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 februari 2020.
  • foto1