naar top
Gemeente Dendermonde

Naar een CO2-neutraal bedrijventerrein Hoogveld

Het lokaal bestuur wil duurzaam ondernemen stimuleren en voorziet een totaalsubsidie van 250.000 euro om de energievoorziening van het bedrijventerrein Hoogveld/Bosveld te vergroenen.

Bedoeling is om de bedrijven te stimuleren in een ambitieus en baanbrekend energieproject waarbij alle bedrijven met elkaar verbonden worden en lokaal opgewerkte energie efficiënt uit te wisselen. 

De Businessclub Dendermonde is trekker in dit project. De drie essentiële elementen zijn: lokale energieproductie via zonnepanelen en windturbines, een batterijopslagsysteem en een efficiënt beheerssysteem. Voor de realisatie ervan werd het bedrijf Lovitas opgericht. De andere bedrijven zullen de kans krijgen om te participeren of klant te worden bij Lovitas.

Om deel te nemen aan dit energieproject moet een bedrijf eerst een digitale meter aankopen. Deze meter helpt in kaart brengen wie wanneer energie gebruikt, wie wanneer energie over heeft en kan doorgeven. Voor elke klant waarmee Lovitas een overeenkomst afsluit, geeft de stad 1.500 euro subsidie.

Deze actie moet bijdragen tot een CO2-neutraal bedrijventerrein en kadert in werf 8 van #project9200: aandacht voor het klimaat. De gemeenteraad keurde op 11 februari het subsidiereglement voor het vergroenen van de energievoorziening van het bedrijventerrein Hoogveld goed. Meer info leest u via www.dendermonde.be/subsidie-voor-het-vergroenen-van-de-energievoorziening-van-het-bedrijventerrein-hoogveld.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 februari 2020.
  • foto1