naar top
Gemeente Dendermonde

Start groenaanplantingen in Hagewijkpark

De groenaanplantingen zijn de laatste werken van de omvorming van het Hagewijkpark. Door nieuwe voetpaden, ledverlichting en plantvakken in het wegdek hebben we ingezet op een verhoging van de veiligheid.

De vernieuwingswerken in het Hagewijkpark zijn goed gevorderd. Eind 2019 werden fase 1 en fase 2 afgerond namelijk het vellen van de aanwezige bomen en de heraanleg van alle voetpaden.

Dit voorjaar voeren we de 3e en laatste fase van de heraanleg uit: de nieuwe groenaanplanting. We stemmen de groenaanleg af op het groen dat momenteel aanwezig en in goede staat is. Er zullen vaste planten, heesters, bomen en gras geplant worden.

Het college van burgemeester en schepenen gunde de opdracht voor de groenaanleg eerder dit jaar aan de firma Soga NV. Zij zullen instaan voor de volledige groenaanleg en het onderhoud gedurende de eerste 3 jaar.

De werken vangen aan in de week van 18 februari 2020 en zullen, mits goede weersomstandigheden, ongeveer 5 weken in beslag nemen. 

Op een aantal momenten zal een parkeerverbod worden ingelast.   

De groenaanplantingen zijn de laatste werken van de omvorming van het Hagewijkpark. Door nieuwe voetpaden, ledverlichting en plantvakken in het wegdek hebben we ingezet op een verhoging van de veiligheid.

Info over het project (en details over de plantensoorten): www.dendermonde.be/werkenhagewijkpark.

Dit artikel werd gepubliceerd op 17 februari 2020.
  • foto1

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus

Sluiten

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn algemeen geldig tot en met zondag 19 april. Voor sommige inrichtingen gelden de maatregelen langer, dit staat telkens vermeld waar het van toepassing is.

De meeste stadsgebouwen zijn dicht. Lees alle details over de stadsgebouwen.

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar er is een beperkte dienstverlening:

  • In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.
  • Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk (met aangepaste openingsuren).
  • Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.
  • Lees alle details over de stedelijke dienstverlening.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
  • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon.

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees meer over de aanpaste dienstverlening en de maatregelen via www.dendermonde.be/coronavirus.