naar top
Gemeente Dendermonde

Verzakking in Oudegemse baan wordt hersteld

In maart werd in de Oudegemse baan ter hoogte van huisnummer 120 een verzakking vastgesteld. De herstelling is gestart!

In maart werd in de Oudegemse baan ter hoogte van huisnummer 120 een verzakking vastgesteld. Uit veiligheidsoverwegingen werd een werfzone afgebakend in de weg aan de verzakking.

Op donderdag 2 april is de aannemer gestart met de herstelling. De getroffen zone wordt afgefreesd en vrijdag gebeurt de herstelling van de bovenbouw. Als alles naar wens verloopt, herstellen ze begin volgende week de asfaltlaag, waarna de weg opnieuw wordt opengesteld.

Tijdens de herstelling blijven de huidige verkeersregelingen gelden: 

  • Beurtelingse doorgang aan de werfzone
  • Snelheidsbeperking naar 30 km/uur
  • Er blijft doorgang voor fietser en voetgangers.

We rekenen op de hoffelijkheid van de bestuurders bij deze onvoorziene situatie! Bedankt voor uw medewerking.

Dit artikel werd gepubliceerd op 2 april 2020.
  • foto1

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus

Sluiten

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn algemeen geldig tot en met zondag 19 april. Voor sommige inrichtingen gelden de maatregelen langer, dit staat telkens vermeld waar het van toepassing is.

De meeste stadsgebouwen zijn dicht. Lees alle details over de stadsgebouwen.

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar er is een beperkte dienstverlening:

  • In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.
  • Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk (met aangepaste openingsuren).
  • Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.
  • Lees alle details over de stedelijke dienstverlening.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
  • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon.

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees meer over de aanpaste dienstverlening en de maatregelen via www.dendermonde.be/coronavirus.