naar top
Gemeente Dendermonde

Update werken Steenweg van Grembergen en Zeelsebaan

De huidige nutswerken worden eind maart afgerond. De start van de riolerings- en wegenwerken in de Steenweg van Grembergen volgen in mei. In de Zeelsebaan vangen die werken aan in augustus. Klik door voor details en verkeersregelingen.

Het Vlaams gewest, de nv Aquafin en de stad Dendermonde voeren samen wegen- en rioleringswerken in de Zeelsebaan (N47) tussen de verkeerslichten aan de Martelarenlaan/Grootzand en het kruispunt met Kleinzand, en in een deel van de Steenweg van Grembergen. 

Op maandag 6 januari 2020 gingen de nutsmaatschappijen onder leiding van Fluvius aan de slag om alle nutsleidingen te vernieuwen in een deel van de Steenweg van Grembergen. Op 17 januari zijn de nutswerken in de Zeelsebaan gestart.

Het einde van de nutswerken is voorzien eind maart. Dan gaat de Zeelsebaan opnieuw open voor tweerichtingsverkeer tot begin augustus.

Steenweg van Grembergen
De aanvang van de riolerings- en wegenwerken is voorzien op 4 mei 2020. Einde voorzien in het najaar 2020.

Verkeersregelingen
De werfzone wordt afgesloten. Er is lokaal verkeer mogelijk in de straat. Afhankelijk van waar er gewerkt wordt, is de Steenweg van Grembergen bereikbaar via de Scheldedreef, of via de afslag naast de Citroëngarage.

Zeelsebaan
De aanvang van de van de riolerings- en wegenwerken is voorzien in augustus 2020, na het bouwverlof. De planning voorziet het einde van de werken tegen eind 2021.

Verkeersregelingen
Het is het nodig om de Zeelsebaan af te sluiten voor doorgaand verkeer vanaf de verkeerslichten Grootzand (kruispunt blijft vrij) tot het kruispunt Kleinzand (kruispunt blijft vrij).

De afsluiting voor het verkeer gaat in vanaf begin augustus 2020 tot het einde der werken.
Een omleiding loopt via Grootzand en Leugestraat met verkeerslichten, en Kleinzand.
Om sluipverkeer te verhinderen worden drie straten geknipt nl. Reynoutstraat, Bakkerstraat en Verbindingsstraat. In de Stuivenbergstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld richting Sportpleinstraat. De Krekelhoek is standaard eenrichtingsverkeer richting Grootzand.

Het doorgaand en zwaar verkeer wordt omgeleid via de N41.

De werken verlopen in 2 fasen: fase 1 vanaf Grootzand tot pompstation en fase 2 van pompstation tot Kleinzand. Plaatselijk verkeer in de Zeelsebaan wordt toegelaten in de zone waar niet gewerkt wordt.

In de Downloads: Infofiches en kaarten over de werken en de verkeersregelingen.

Lees door voor alle informatie, plannen, timing en fasering, verkeersregelingen enz. over dit project op de infopagina Zeelsebaan.

Dit artikel werd gepubliceerd op 3 maart 2020.
  • foto1

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus

Sluiten

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn algemeen geldig tot en met zondag 19 april. Voor sommige inrichtingen gelden de maatregelen langer, dit staat telkens vermeld waar het van toepassing is.

De meeste stadsgebouwen zijn dicht. Lees alle details over de stadsgebouwen.

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar er is een beperkte dienstverlening:

  • In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.
  • Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk (met aangepaste openingsuren).
  • Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.
  • Lees alle details over de stedelijke dienstverlening.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
  • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon.

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees meer over de aanpaste dienstverlening en de maatregelen via www.dendermonde.be/coronavirus.