naar top
Gemeente Dendermonde

Herinrichting speelplein 't Kruis klaar tegen de zomer

Het lokaal bestuur besliste vorig jaar om speelplein ´t Kruis in de Tuinwijk in de Moeskouterlaan op te knappen en herin te richten, zodat dit plein opnieuw kan uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor de hele buurt.

Dat is belangrijk voor de jongen gezinnen uit de buurt, maar ook voor de ouderen uit de Zonnebloem, en oma’s en opa’s die regelmatig kleinkinderen op bezoek krijgen.

We gingen samen met hen op zoek naar de gewenste invulling. Kinderen uit de buurt kregen tijdens een speciale samenkomst het woord en gaven hun advies over speeltoestellen en ravotten in het groen. Tijdens een rondgang ter plaatse konden de omwonenden aangeven wat er volgens hen moest gebeuren om er het ideale speelplein van te maken. Er kwamen heel wat suggesties, die door de diensten in een inrichtingsplan werden gegoten.

Dit plan werd eind 2019 voorgesteld en met veel enthousiasme onthaald. Er komt een bloemenperk, een bomenrij van 16 nieuwe wilgen, een takkenril, nieuwe speeltuigen, picknickbanken, een boomstammenparcours en een extra goal.

De uitvoering van de plannen kost 30.000 euro en zal gebeurd zijn tegen de zomer 2020.

Dit artikel werd gepubliceerd op 10 maart 2020.
  • foto1

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus

Sluiten

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn algemeen geldig tot en met zondag 19 april. Voor sommige inrichtingen gelden de maatregelen langer, dit staat telkens vermeld waar het van toepassing is.

De meeste stadsgebouwen zijn dicht. Lees alle details over de stadsgebouwen.

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar er is een beperkte dienstverlening:

  • In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.
  • Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk (met aangepaste openingsuren).
  • Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.
  • Lees alle details over de stedelijke dienstverlening.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
  • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon.

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees meer over de aanpaste dienstverlening en de maatregelen via www.dendermonde.be/coronavirus.