naar top
Gemeente Dendermonde

Gezocht: Naam voor nieuwe brug over de Oude Dender

De Vlaamse Waterweg nv heeft een nieuwe brug geplaatst over de Oude Dender. Zoekt u mee naar een gepaste naam voor deze nieuwe brug?

De plaatsing van de nieuwe brug over de Oude Dender aan de Tragel werd een spectaculaire gebeurtenis. Op 13 maart voerde een duwschip deze brug in haar geheel aan. Met behulp van kranen werd ze op haar plaats gemonteerd. Met een lengte van 55,5 m en een gewicht van 220 ton was dit best een huzarenstuk.

Klik door voor het filmpje met de spectaculaire beelden (beelden: De Vlaamse Waterweg).

De nieuwe brug verbindt de twee delen van de toegangsweg naar de nieuwe te bouwen gevangenis. De Vlaamse Waterweg voorziet de weg en brug nog van eindafwerking en verlichting. Bomen, hagen en struiken volgen in het najaar.
Met enige verbeelding merkt u dat het ontwerp van de brug een knipoog is naar de trots van de stad Dendermonde: wie goed kijkt, kan het Ros Beiaard en de vier Heemskinderen erin herkennen.

Een nieuwe brug krijgt altijd een naam. De bestaande bruggen over de Oude Dender in de binnenstad zijn de Bogaerdbrug, de Vlasmarktbrug en het Sasbrugje.

Ook de nieuwe brug over de Oude Dender verdient een toepasselijke naam.

Zoekt u mee? Nog tot 19 april kunt u een suggestie met een korte motivatie indienen via www.denkmee.dendermonde.be.

Later maken we de nieuwe naam bekend.

Dit artikel werd gepubliceerd op 23 maart 2020.
  • foto1

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus

Sluiten

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn algemeen geldig tot en met zondag 19 april. Voor sommige inrichtingen gelden de maatregelen langer, dit staat telkens vermeld waar het van toepassing is.

De meeste stadsgebouwen zijn dicht. Lees alle details over de stadsgebouwen.

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar er is een beperkte dienstverlening:

  • In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.
  • Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk (met aangepaste openingsuren).
  • Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.
  • Lees alle details over de stedelijke dienstverlening.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
  • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon.

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees meer over de aanpaste dienstverlening en de maatregelen via www.dendermonde.be/coronavirus.