naar top
Gemeente Dendermonde

Applaus voor helden van de zorg

Verpleegkundigen, artsen, zorgkundigen en vele andere medewerkers uit de brede welzijns- en gezondheidssector zetten zich hard in voor kwetsbare zorgvragers, waaronder de slachtoffers van het coronavirus. Dat verdient de grootste waardering.

Geef elke avond om 20 u. een groot applaus vanuit uw raam of voordeur. Ook bedankt aan de vele vrijwilligers, winkeliers, poetsploegen, apothekers, afvalophalers, veiligheidsdiensten, postbodes, medewerkers die hen ondersteunen ... 

Stad Dendermonde applaudisseert mee voor deze helden!

#applausvoordezorg #dendermondetegencorona #mercivanuitmijnkot 

Dit artikel werd gepubliceerd op 20 maart 2020.
  • foto1

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus

Sluiten

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn algemeen geldig tot en met zondag 19 april. Voor sommige inrichtingen gelden de maatregelen langer, dit staat telkens vermeld waar het van toepassing is.

De meeste stadsgebouwen zijn dicht. Lees alle details over de stadsgebouwen.

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar er is een beperkte dienstverlening:

  • In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.
  • Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk (met aangepaste openingsuren).
  • Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.
  • Lees alle details over de stedelijke dienstverlening.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
  • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon.

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees meer over de aanpaste dienstverlening en de maatregelen via www.dendermonde.be/coronavirus.