naar top
Gemeente Dendermonde

Fonds voor grote jeugd-, sport- of cultuurinfrastructuur

De stad Dendermonde heeft 1 miljoen euro vrijgemaakt in een nieuw fonds. Dendermondse jeugd-, sport- of cultuurverenigingen, die zelf willen investeren in de bouw of aanleg van grote nieuwe infrastructuur, kunnen subsidies ontvangen om zo hun project te realiseren.

Het lokaal bestuur heeft in het meerjarenplan 2020-2025 o.a. volgende twee doelstellingen geformuleerd:

Hiermee wil de stad Dendermonde lokale verenigingen en hun infrastructuur kwalitatief versterken. Meer uitstraling van de verenigingen, een grotere publiekswerking en kwalitatieve vrijetijdsbesteding in Dendermonde, daar gaan we voor!

Om de focus te leggen op grote én nieuwe infrastructuur, dient een project minimaal een totale investeringswaarde van 200.000 euro te omvatten. Voor kleinere werken heeft de stad immers reeds al ondersteuningsmechanismen. De stad hanteert het ?1 euro voor 1 euro?-principe, waarbij elke eigen inbreng van de vereniging bekrachtigd wordt met een gelijkwaardige subsidie.

Enkel erkende lokale jeugd-, sport- of cultuurverenigingen komen in aanmerking voor ondersteuning via dit fonds. Alle andere voorwaarden en de aanvraagprocedure zijn te raadplegen in het reglement, kandidaat-aanvragers kunnen rekenen op begeleiding en terecht voor meer info op de jeugd-, sport- of cultuurdienst. Meer info: www.dendermonde.be/subsidie-grote-infrastructuurprojecten-verenigingen 

Dit artikel werd gepubliceerd op 25 maart 2020.
  • subsidies

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus

Sluiten

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn algemeen geldig tot en met zondag 19 april. Voor sommige inrichtingen gelden de maatregelen langer, dit staat telkens vermeld waar het van toepassing is.

De meeste stadsgebouwen zijn dicht. Lees alle details over de stadsgebouwen.

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar er is een beperkte dienstverlening:

  • In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.
  • Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk (met aangepaste openingsuren).
  • Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.
  • Lees alle details over de stedelijke dienstverlening.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
  • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon.

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees meer over de aanpaste dienstverlening en de maatregelen via www.dendermonde.be/coronavirus.