naar top
Gemeente Dendermonde

Rosse Buurtenstoet uitgesteld

De Rosse Buurtenstoet zal niet op de aangekondigde datum van zondag 26 april 2020 kunnen doorgaan. De stoet zal plaatsvinden op een ander tijdstip.

Beste deelnemers, volgers en sympathisanten van onze Rosse Buurtenstoet

We hebben de beslissing over de Ros Beiaardommegang afgewacht, maar met pijn in het hart willen wij u laten weten dat ook de Rosse Buurtenstoet niet op de aangekondigde datum van zondag 26 april 2020 zal kunnen doorgaan. Dit hebben wij beslist na overleg met de veiligheidscel van de stad en onze kerngroep.

Vele deelnemers kunnen voorlopig niet verder werken, oefenen of samen komen. Daarnaast willen wij als medewerkers van het lokaal bestuur het goede voorbeeld geven en onze verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen dit virus.

Wat we wel weten is dat er sowieso een Rosse Buurtenstoet zal zijn. Van zodra het kan en we opnieuw kunnen samenkomen met alle deelnemers, plannen we een nieuwe datum voor de stoet.

Ondertussen proberen wij het vuur levend te houden digitaal. Zoals op onze Facebook . We proberen dit als een kans te zien om nog meer mensen te bereiken en de stoet nog groter en zotter te maken, maar dan op een andere datum.

Doet u mee?

Dit artikel werd gepubliceerd op 26 maart 2020.
  • foto1

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus

Sluiten

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn algemeen geldig tot en met zondag 19 april. Voor sommige inrichtingen gelden de maatregelen langer, dit staat telkens vermeld waar het van toepassing is.

De meeste stadsgebouwen zijn dicht. Lees alle details over de stadsgebouwen.

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar er is een beperkte dienstverlening:

  • In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.
  • Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk (met aangepaste openingsuren).
  • Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.
  • Lees alle details over de stedelijke dienstverlening.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
  • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon.

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees meer over de aanpaste dienstverlening en de maatregelen via www.dendermonde.be/coronavirus.