naar top
Gemeente Dendermonde

Dienst vreemdelingenzaken: doe aanvragen zoveel mogelijk via mail

De dienst vreemdelingenzaken van de stad blijft aan de slag. Ook de dienst vreemdelingenzaken in Brussel blijft dossiers behandelen. We vragen om aanvragen zoveel mogelijk via mail te doen.

Wat kunt u via mail aanvragen?

  • Kort verblijf: aankomstverklaring, melding aanwezigheid en verlenging
  • Verblijfsaanvraag indienen
  • Statuutwijziging indienen
  • Elektronische vreemdelingenkaarten: vernieuwing, verlenging aanvragen en afgifte
  • Opvolging dossier: indienen documenten (loonfiches, arbeidscontract, overige documenten)
  • Adreswijziging aanvragen
  • Vertrek naar buitenland melden
  • Aanvraag documenten: attest woonst, samenstelling gezin …

Mail naar vreemdelingen@dendermonde.be. Vermeld uw gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer en de reden van uw verzoek.

Onze medewerkers nemen contact met u op.

Voor dringende zaken kunt u een afspraak maken. Bel hiervoor naar 052-52 92 00.

Dit artikel werd gepubliceerd op 31 maart 2020.
  • foto1