naar top
Gemeente Dendermonde

Stad belt alle 70-plussers op

De stad organiseert belrondes bij thuiswonende ouderen. Veel ouderen hebben door de coronamaatregelen nauwelijks sociaal contact en dreigen geïsoleerd te raken.

Door deze mensen proactief op te bellen krijgen zij de gelegenheid om sociaal contact te hebben en anderzijds wordt er nagegaan of zij geen sociale noden hebben.

Hiervoor wordt er een tijdelijke telefoonploeg opgericht met medewerkers uit de verschillende diensten die door de maatregelen tijdelijk gesloten zijn. Er wordt gestart met wie ouder is dan 85 jaar en vervolgens per categorie van 5 jaar naar beneden gewerkt tot aan 70 jaar. De telefonisten stellen vragen zoals: ‘Hoe voelt u zich?’, ‘Heeft u voldoende sociaal netwerk?’, ‘Heeft u nood aan extra hulp en ondersteuning?.

Mensen die ook aangeven dat ze graag regelmatig opgebeld worden, worden doorgegeven aan de bestaande telefooncirkels van de lokale dienstencentra. Ook wanneer ze nood hebben aan bepaalde concrete hulp informeren we hen over het bestaande hulpaanbod.

Met dit initiatief proberen we in deze moeilijke tijd sociale noden bij ouderen te detecteren en kunnen we concrete hulp en ondersteuning aanreiken waar deze misschien tot nu toe ongekend was.

Dit artikel werd gepubliceerd op 16 april 2020.
  • foto1