naar top
Gemeente Dendermonde

Gerechtelijke stappen voor de opruiming van textielstort in Migrostraat

In maart 2017 werd door de lokale politie en de dienst leefmilieu een proces-verbaal opgemaakt voor het achterlaten van textielafval op het terrein in de Migrostraat in Schoonaarde. Sindsdien volgden aanmaningen en gerechtelijke stappen om dit stort te laten opruimen.

Parallel aan dat proces-verbaal werd de eigenaar door het lokaal bestuur Dendermonde meermaals aangemaand om de afvalstoffen op een legale wijze af te voeren met een concrete timing.

Omdat er geen reactie kwam van de eigenaar heeft lokaal bestuur Dendermonde de Openbare Vlaamse Afvalstoffen (OVAM) gevraagd om tussen te komen. De OVAM besliste om een heffing op te leggen voor het illegaal storten van onder andere het textielafval op het terrein.

Tegen deze beslissing van OVAM tekende de eigenaar beroep aan bij de Vlaamse minister. De Vlaamse minister bevestigde de beslissing van de OVAM.

Ondertussen lopen er 2 gerechtelijke procedures.

De eigenaar maakte de zaak aanhangig bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, teneinde de beslissing van de Vlaamse minister aan te vechten. Deze procedure is momenteel hangende. Er lopen conclusietermijnen. Er wordt een uitspraak verwacht op 15 juni 2020. 

De OVAM is omwille van de strafrechtelijke overtreding, zijnde het ontduiken van de heffing, naar de correctionele rechtbank in Dendermonde getrokken. De initiële zittingsdatum werd uitgesteld naar 3 februari 2020. Uit deze  zitting blijkt dat de correctionele rechtbank van Dendermonde nog uitstel heeft gegeven om de overtreder de kans te geven op zoek te gaan naar een vergunde verwerker voor het textielafval. De volgende zitting is gepland op 8 juni 2020. De uitspraak van deze rechtszaak zal ook in rekening gebracht worden bij de behandeling van het vonnis voor de rechtbank van eerste aanleg (15 juni 2020).

Daarnaast heeft de OVAM wegens het niet betalen van de milieuheffingen ook een dwangbevel gedaan en heeft een gerechtsdeurwaarder het bevel betekend aan de tegenpartij.

Vanuit de stad wachten we de uitkomst van beide procedures af en hopen dat er spoedig juridische duidelijkheid is rond dit illegaal stort en de opruiming ervan. 

Dit artikel werd gepubliceerd op 17 april 2020.
  • foto1