naar top
Gemeente Dendermonde

Werkgroep bereidt heropstart socio-economisch leven voor

Het lokaal bestuur richt een werkgroep op die bekijkt hoe het socio-economisch leven terug kan opstarten, eenmaal er een versoepeling van de maatregelen komt.

Op basis van een grondige voorbereiding wil het lokaal bestuur vlot kunnen schakelen om het economische en sociale leven in Dendermonde terug op de rails te krijgen.

De ‘postcorona-taskforce’, samengesteld uit bestuur en administratie, zal verschillende scenario’s ontwikkelen om het leven in onze stad terug op te pikken en onderzoeken wie welke ondersteuning nodig heeft.

Bedoeling is dat de werkgroep zich buigt over meerdere thema’s: welke ondersteuning is voor de lokale economie noodzakelijk bij een economische heropstart? Hebben onze verenigingen nodig om de stad opnieuw te doen bruisen? Hoe kunnen we de beleving in de eigen stad, zowel vanuit toerisme als vanuit cultuur, deze zomer goed en veilig organiseren – rekening houdend met de federale richtlijnen? Volstaat het huidige aanbod van hulp en dienstverlening voor een mogelijk groeiende groep hulpbehoevenden?

In afwachting van beslissingen die deze werkgroep zal nemen over de lokale belastingen werd voorlopig al beslist om de aangifteformulieren en aanslagbiljetten voor de lokale belastingen van 2020 niet voor september 2020 te versturen. Het gaat onder meer over de belasting op motoren, de belasting op economische activiteit voor bedrijven, op het verspreiden van reclamedrukwerk en op niet-bebouwde percelen. Die invordering ervan wordt verschoven naar het najaar.

Dit artikel werd gepubliceerd op 17 april 2020.
  • foto1