naar top
Gemeente Dendermonde

Stad lanceert plan om het sociaaleconomische leven in Dendermonde opnieuw op te starten

Niet enkel inwoners worden getroffen door het coronavirus, maar ook bedrijven, horeca, handelszaken, verenigingen, organisatoren van evenementen …

Daarom richtte de stad midden april een werkgroep op die bekijkt hoe het sociaaleconomische leven in onze stad terug kan opstarten. Uiteraard volgen wij nauwgezet de instructies van de Nationale Veiligheidsraad op. Deze postcorona-taskforce buigt zich over meerdere thema’s en bekijkt wie welke ondersteuning nodig heeft. Het resultaat is een ambitieus plan om Dendermonde er na corona bovenop te helpen.

Dit plan werd besproken met het schepencollege én de fractieleiders van alle politieke partijen uit de gemeenteraad. Het werd waar mogelijk bijgestuurd en dan goedgekeurd. Alle politieke partijen staan hierbij op dezelfde lijn en zo komt de gemeenteraad eensgezind naar buiten. Samen willen we ervoor zorgen dat de impact van de coronacrisis op onze stad zo beperkt mogelijk blijft. Samen tegen corona, waarbij we met zijn allen achter onze bevolking, onze bedrijven, onze horeca, onze lokale handelaars, onze verenigingen … staan!

Lokale economie

Onze lokale ondernemers konden al beroep doen op een aantal bovenlokale economische steunmaatregelen, waaronder de coronahinderpremie van VLAIO. Op donderdag 30 april vroegen al 735 Dendermondse ondernemers deze premie aan, waarvan er al 629 zijn uitbetaald.

Daarnaast neemt de stad ook lokale steunmaatregelen om de impact van de coronacrisis op de lokale economie te beperken. Deze maatregelen kwamen tot stand na overleg met de lokale handelsverenigingen en de adviesraad lokale economie.

Het lokaal bestuur investeert via deze steunmaatregelen 625.000 euro in de lokale economie:

20 % korting bij lokale aankopen

De stad is volop bezig om het huidige cadeaubonsysteem te hervormen. Handelaars zullen vlotter en gratis kunnen aansluiten waardoor de Dendermondse cadeaubon een veel aantrekkelijker geschenk wordt. Om de lokale handel en horeca een krachtige impuls te geven en het nieuwe systeem bekend te maken, voorziet de stad speciale voordeelbonnen. Voor deze bonnen betalen shoppers 40 euro, maar ze krijgen een inruilwaarde van 50 euro. De stad past de resterende 10 euro per bon bij. Goed voor 20 % korting bij de Dendermondse handelaars en horecazaken! Omdat de handelszaken en de horecazaken niet gelijktijdig mogen openen, worden voor beide groepen aparte cadeaubons gemaakt.

Sommige bedrijven plannen een attentie om hun werknemers te bedanken voor hun bijzondere inzet tijdens deze coronaperiode. Lokale bedrijven kunnen bij de stad voordeelbonnen kopen voor een bedrag naar keuze met 20 % korting. De stad past het verschil bij.

De stad voorziet een maximaal budget van 100.000 euro om de 20 % korting bij te passen. Op deze manier slagen we erin om 500.000 euro in de lokale economie te injecteren om de getroffen handelaars verder te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Meer praktische info over deze bonnen volgt later. Bedrijven kunnen al contact opnemen via middenstand@dendermonde.be.

Ook goed om te weten: de huidige Dendermondse cadeaubons die in omloop zijn met geldigheidsdatum tot maart, april of mei worden verlengd tot eind augustus.

Gratis parkeren in parking Mechelse Poort tot eind mei en extra fietsparkings

Wie in het stadscentrum komt shoppen, kan tot eind mei gratis parking Mechelse Poort gebruiken (op de hoek van de Oude Vest en de Leopoldlaan). Er worden ook extra fietsparkings voorzien. Meer info over de locaties van deze fietsparkings volgt zo snel mogelijk.

Om langdurige innames van parkeerplaatsen te voorkomen, is het straatparkeren vanaf maandag 11 mei terug betalend. In de blauwe zone moet je opnieuw een parkeerschijf gebruiken.

Gratis vloerstickers en affiches

De stad bestelde vloerstickers voor handelaars. Zo wordt visueel aangeduid dat iedere klant 1,5 meter afstand moet bewaren. En een leuk detail: de stickers zijn zodanig vormgegeven dat Dendermondenaren letterlijk en figuurlijk wachten op het Ros Beiaard. Bijhorende affiches herinneren aan de preventieve maatregelen die bij een winkelbezoek moeten worden gerespecteerd. De winkelcoaches bedelen de vloerstickers en affiches. In de winkelstraten werd de veilige afstand ook op de voetpaden aangeduid.

Winkelcoaches op pad

De stad stuurt vanaf maandag 11 mei een ploeg winkelcoaches op pad. Deze winkelcoaches ondersteunen de handelaars bij de heropening van de winkels en de weken erna. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen of onduidelijkheden. Verder staan de coaches ook in om de winkeliers (en hun klanten) te sensibiliseren om de preventieve maatregelen op te volgen. Zij bedelen ook de vloerstickers en affiches.

Extra publiciteit en promotie: shop lokaal

De stad lanceerde in het begin van de coronacrisis www.dendermonde.be/winkelhier. Hier bundelen we een overzicht van onze lokale horeca, handel of marktkramers die leveren aan huis, cadeaubonnen verkopen of afhaal organiseren. Via digitale nieuwsbrieven en sociale media roepen we inwoners regelmatig op om lokaal te shoppen. Ook in onze geprinte kanalen komt dit regelmatig aan bod. Deze campagne wordt nog uitgebreid. De stad zal bijvoorbeeld via korte filmpjes de boodschap “shop lokaal” extra in de kijker zetten.

Lokale belastingen uitgesteld

De aangifteformulieren en aanslagbiljetten voor de lokale belastingen van 2020 die normaal in het voorjaar worden verstuurd, vallen nu pas vanaf september 2020 in de brievenbussen. Het gaat onder meer over de belasting op motoren, de belasting op economische activiteit voor bedrijven, op het verspreiden van reclamedrukwerk en op niet-bebouwde percelen.

Verminderde belasting voor natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit uitvoeren

De belasting op het uitoefenen van een economische activiteit in hoofd- of bijberoep van een nijverheid-, agrarisch- of handelsbedrijf wordt met 25 % verminderd. Ook deze belasting wordt pas geïnd in het najaar 2020.

Verminderde belasting voor nachtwinkels

Nachtwinkels betalen jaarlijks 1.000 euro belasting. Tijdens de coronacrisis mogen nachtwinkels slechts open zijn van 18 tot 22 uur. Nachtwinkels krijgen 25 % belastingvermindering. Ook deze belasting wordt pas geïnd in het najaar 2020.

Geen belasting op horecaterrassen, op overnachting of promotaks

In Dendermonde is er geen belasting op horecaterrassen, geen belasting op overnachtingen en geen promotaks. Dit houden we zo.

Gedeeltelijke vrijstelling van standgeld voor marktkramers en ambulante handel

Marktkramers die een abonnement hebben voor de wekelijkse markt in Dendermonde of Baasrode, of voor de bloemenmarkt in Dendermonde, Appels, Sint-Gillis, Oudegem en Schoonaarde betalen hiervoor standgeld. De marktkramers krijgen vrijstelling van standgeld zolang de wekelijkse markt niet kan doorgaan door de coronacrisis. Ook voor andere ambulante handel (bv. groenten-, kippenkramen … langs de kant van de weg) geldt deze vrijstelling. Op deze manier willen wij ook deze trouwe handelaars mee ondersteunen.

Huurvermindering concessiehouders

De uitbaters van de cafetaria’s van de sporthallen in Appels, Oudegem, Grembergen en Sint-Gillis, de cafetaria van Zwembad Olympos en het cultuurcafé van CC Belgica betalen hiervoor huurgeld aan de stad. Tijdens de duur van de sluiting moeten zij geen huurgeld betalen. Op die manier willen we als lokaal bestuur het goede voorbeeld geven en ook een oproep lanceren naar andere verhuurders van handelspanden om dit voorbeeld te volgen.

Snel facturen blijven betalen

Alle diensten van het lokaal bestuur blijven zich inzetten om facturen zeer snel te betalen.

Aanwerving centrummanager

De stad is bezig met een procedure om een centrummanager aan te stellen. Deze centrummanager zal als spilfiguur tussen de handelaars en het bestuur Dendermonde mee op de kaart zetten als winkelstad. De centrummanager vormt de ideale gesprekspartner voor alle vragen en bezorgdheden van de handelaars en ondersteunt op vlak van vestiging, ontwikkeling, exploitatie en promotie.

Lokale handelaars op lijst overheidsopdrachten

Lokale handelaars kunnen zich binnenkort inschrijven op een lijst die door de financiële dienst eerst zal geraadpleegd worden bij overheidsopdrachten. Bovendien zal de stad een overzicht van de geplande aankopen op de website publiceren, zodat lokale leveranciers zich kunnen voorbereiden.

Evenementen en verenigingen

Momenteel is er nog weinig duidelijkheid over welke evenementen deze zomer al dan niet kunnen doorgaan. Hierover neemt de nationale veiligheidsraad ten vroegste eind mei een beslissing.

In afwachting werkt de stad verschillende scenario’s uit om beleving in eigen stad deze zomer veilig en goed te kunnen organiseren. Als de maatregelen versoepelen, staat de stad klaar met initiatieven.

Ook de dienst evenementen en inname openbaar domein staat paraat om opnieuw evenementaanvragen te vergunnen van zodra er een versoepeling van de maatregelen komt.

Als lokaal bestuur zijn wij ons bewust van de impact van de coronacrisis op de vele verenigingen die Dendermonde rijk is. Vele evenementen werden geannuleerd, sommigen stellen hun hoop op het najaar, anderen hebben geen mogelijkheid meer om hun evenement te verplaatsen. We engageren ons om de problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen en zo goed als mogelijk hulp te bieden. Op vandaag kunnen we al zeggen dat:

  • de subsidies overeind blijven.
  • verenigingen en sportclubs geen huurgeld moeten betalen voor terreinen en zalen zolang ze deze niet kunnen gebruiken.

Bijzondere aandacht voor meest kwetsbare personen

Los van bovenstaande steunmaatregelen gaat onze aandacht ook uit naar de meest kwetsbare personen in onze stad. Zij worden het hardst getroffen door deze crisis. Ook hen verliezen we niet uit het oog. Er zijn al een aantal initiatieven lopende, maar de de stad engageert zich om in samenspraak met tal van betrokken organisaties ook voor hen nog verder ondersteuning te bieden op maat.

Papieren communicatie

2 à 3-wekelijks valt bij elke inwoner de papieren nieuwsbrief #dendermondetegencorona in de brievenbus. Hierin bundelen we lokale acties en initiatieven, maar nemen we ook contactgegevens op van instanties waar inwoners terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Via deze weg bereiken we ook onze niet-digitale burgers. In de eerste editie namen we ook een ‘burenbriefje’ op dat door personen die extra hulp nodig hadden voor de venster kon worden gehangen.

De lokale dienstencentra, de assistentiewoningen, de woonzorgcentra … verspreiden regelmatig brieven om iedereen op de hoogte te houden. De lokale dienstencentra zetten ook in op hun aangepaste versie van het gekende BOEKSKE, terwijl in de assistentiewoningen een speciale ‘Blijf in uw kot’-krant wordt bedeeld.

Belrondes

Alle 70-plussers worden door de stad proactief opgebeld om een babbeltje te slaan, maar ook om na te gaan of er geen extra hulp of ondersteuning nodig is. Bij ouderen die na een aantal belpogingen niet opnemen, gaan medewerkers langs aan huis. Het systeem van de telefooncirkels van de lokale dienstencentra, waarbij vrijwilligers buurtbewoners opbellen, werd door de coronacrisis ook sterk uitgebreid.

Versterkte werking van de lokale dienstencentra

Ook onze lokale dienstencentra nemen een aantal extra initiatieven. Via maaltijdbedeling aan huis zorgen ze ervoor dat heel wat inwoners elke dag van een warme maaltijd kunnen genieten. Ook de boodschappendienst is versterkt. Inwoners die geen andere oplossing hebben, kunnen voor 2,30 euro boodschappen aan huis laten leveren.

Onze dienstverlening blijft overeind

Tijdens de hele coronacrisis was het Sociaal Huis vrij toegankelijk. We ondersteunen mensen bij hun administratieve vragen, financiële moeilijkheden en emotioneel welzijn. Het Sociaal Huis belt ook proactief cliënten op om te vragen of alles goed gaat en of er geen extra hulp of ondersteuning nodig is. Zij namen ook een regierol op door een overzicht te maken van de aangepaste dienstverlening van de welzijnspartners en organisaties alsook de meest gestelde vragen. Het overzicht staat ter beschikking van de vele welzijnspartners en -organisaties die actief zijn in Dendermonde. Op deze wijze kunnen zij maatschappelijk kwetsbare burgers informeren, ondersteunen en doorverwijzen naar de meest gepaste dienst, hulp- en zorgverlening.

De thuiszorgdiensten, waaronder de gezinszorg en de poetsdienst, blijven aan de slag. Ook de deuren van het Opvoedingspunt en Huis van het Kind staan open voor iedereen met vragen over opvoeden (en de combinatie met werken).

In de woonzorgcentra en assistentiewoningen kunnen bewoners blijven rekenen op onze kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning.

Sociale Kruidenier

De sociale kruidenier blijft op de gebruikelijke momenten open (dinsdag en donderdag). Om te vermijden dat veel mensen samen moeten wachten in een kleine ruimte, verloopt de verdeling op een andere manier. De voedselpakketten worden vooraf samengesteld.

Anti-verveelpakketten

Er worden anti-verveelpakketten samengesteld voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit kwetsbare gezinnen. Verschillende diensten van het lokaal bestuur werken samen om een pakket te maken, waar ze meteen mee aan de slag kunnen.

Laptops voor het onderwijs

De stad spoort inwoners, lokale bedrijven en andere instanties aan om gebruikte laptops in te leveren. Deze worden ingezet voor leerlingen die zelf geen laptop of computer hebben om digitale lessen te volgen of huistaken te maken. Heel wat inwoners en bedrijven gaven al gevolg aan deze oproep. Er werden in totaal al 35 laptops binnengebracht, waarvan 10 nieuwe toestellen aangekocht door de Businessclub Dendermonde. IT-1 en Medina schenken 54 vaste pc’s. Ook hier zijn de scholen zeer blij mee. Het lokaal bestuur bedankt alle gulle schenkers.

Gratis mondmasker voor elke inwoner

De stad voorziet een gratis herbruikbaar mondmasker voor elke inwoner. In totaal plaatsten we een bestelling van 50.000 mondmaskers, goed voor een investering van 102.850 euro. De mondmaskers bestaan uit twee lagen stof met een ruimte voorzien voor een filter. Ze zijn wasbaar op 90 graden. De levering wordt in de week van 18 mei verwacht, waarna we een huis-aan-huis bedeling organiseren.

Kinderopvang

De werking van onze IBO’s, kinderopvang De Kleine Kroon en onze onthaalouders bleef tijdens de voorbije periode gegarandeerd, in het bijzonder voor de kinderen uit kwetsbare gezinnen, van ouders die essentiële beroepen uitoefenen en voor kinderen die enkel bij grootouders terecht kunnen. Tijdens de paasvakantie werd bovendien gratis opvang voorzien.

Woonzorgcentra en assistentiewoningen

In de woonzorgcentra en assistentiewoningen kunnen bewoners blijven rekenen op kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning.

Partners

We hebben ook aandacht voor initiatieven genomen door partners, zoals het CAW, Tele-Onthaal, het CLB, het JAC, AWEL, de campagne tegen familiaal geweld van 1712, … en ondersteunen deze mee in onze communicatie.

Tot slot

Tot slot willen we alle inwoners bedanken om de maatregelen te blijven naleven, om aan de slag te blijven en ervoor te zorgen dat onze maatschappij blijft functioneren in deze moeilijke omstandigheden, om zich in te zetten in de strijd tegen het coronavirus ... Denk maar aan de vele verpleegkundigen, artsen, zorgkundigen en vele andere medewerkers uit de brede welzijns- en gezondheidssector die zich hard inzetten voor kwetsbare zorgvragers, waaronder de slachtoffers van het coronavirus. Dat verdient de grootste waardering! Maar ook een bedanking voor de vele vrijwilligers, winkeliers, poetsploegen, apothekers, afvalophalers, leerkrachten, kinderverzorgsters, veiligheidsdiensten, postbodes, medewerkers die hen ondersteunen … Hou vol!

Dit artikel werd gepubliceerd op 2 mei 2020.
  • foto1