naar top
Gemeente Dendermonde

Gewestweg N416 Schoonaarde afgesloten voor aansluiting nieuwe riolering station

Op maandag 25 mei 2020 start de aannemer Wegrio voor de stad Dendermonde en de NMBS met de aansluiting van de nieuw aangelegde riolering in het project ‘Herinrichting stationsomgeving Schoonaarde’ op de bestaande riolering in de gewestweg N416.

Tijdens de werken is de gewestweg in beide richtingen afgesloten voor al het doorgaand verkeer ter hoogte van de werfzone.

Hiervoor zijn normaal 15 werkdagen voorzien. De werken voorzien we te beëindigen tegen 12 juni 2020. Dit echter zonder onvoorziene omstandigheden, slechte weersomstandigheden en eventuele extra coronamaatregelen.

Beschrijving van de werkzaamheden

  • Lokaal afschaven van de bestaande asfaltverharding.
  • Aansluiting van nieuwe DWA (droogweerafvoer of sterk geconcentreerd afvalwater) op de collector van Aquafin.
  • Aansluiting van nieuwe RWA (regenwaterafvoer) op de collector van Aquafin.
  • Aanleg van een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt.

Fasering en toegankelijkheid

De uitvoering gebeurt in één fase, zonder onderbrekingen, dit voor ieders veiligheid en om de hinder zo kort mogelijk te houden. De werfzone beperkt zich tot het kruispunt tussen de gewestweg N416 en de Oude Brugstraat. Tijdens de werken is de gewestweg in beide richtingen afgesloten voor al het doorgaand verkeer ter hoogte van de werfzone. Alle woningen en bedrijven in de Steenweg naar Wetteren en Schoonaardebaan blijven via de voorziene wegomlegging steeds bereikbaar vanuit één richting, hetzij vanuit Wichelen, hetzij vanuit richting Schoonaarde/Appels. We proberen de Oude Brugstraat tijdens de uitvoering van de werken in de mate van het mogelijke bereikbaar te houden voor bestemmingsverkeer. Echter hierbij primeert de veiligheid van zowel onze arbeiders als van uzelf, alsook de duurzaamheid van het werk zelf. Te voet zijn de eigendommen altijd bereikbaar. Daarom vragen we u om uw wagen tijdens de werken uit de nabijheid van de werfzone te zetten. Parkeren is tijdens deze periode toegelaten op de Steenweg naar Wetteren op de daartoe voorziene zone op de rijbaan zelf.

Omleiding voor doorgaand personenverkeer is voorzien in beide richtingen langs Moleneinde / Vrankrijkstraat / Schuiteplasstraat / Langestraat / Rimeirstraat / Boterhoek / Bohemenhoek.

Omleiding voor doorgaand zwaar vervoer is voorzien in beide richtingen via Appels / Oudegem / Gijzegem / Aalst / Lede / Wichelen.

Voetgangers en fietsers zullen rond de werfzone gestuurd worden via een aangeduide beschermde zone.

We doen al het mogelijke om de hinder rond de werf zo veel mogelijk te beperken. Toch is het uitvoeren van wegwerkzaamheden zonder overlast voor de omwonenden onmogelijk. We hopen dan ook op uw begrip te mogen rekenen. De werken zijn weersgevoelig en kunnen hierdoor mogelijks vertraging oplopen. Laten we alvast hopen op goed weer tijdens de werken.

Deze werken kaderen in het project herinrichting stationsomgeving Schoonaarde, meer hierover leest u hier.

Vragen

Hebt u vragen over de werken voor stad Dendermonde, dan kunt u terecht via wegen_waterlopen@dendermonde.be of via 052-25 11 00.

Indien er vragen zijn over de werkzaamheden, kunt u Wegrio bereiken via 052-47 71 62.

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 mei 2020.
  • Z verkeersborden