naar top
Gemeente Dendermonde

Voorkant gemeentelijke basisschool Echo in Oudegem wordt definitief autovrij

De voorkant van de gemeentelijke basisschool Echo in Oudegem wordt, vóór de start van het volgende schooljaar, autovrij gemaakt.

De parking en de op- en afrit voor gemeentelijke basisschool Echo is al een tijdje autovrij. Dit was oorspronkelijk noodzakelijk voor de verbouwingswerken. Door het positieve effect op de verkeersveiligheid in de onmiddellijke omgeving werd deze ruimte ook na de verbouwingen autovrij gehouden in proefopstelling. Het college van burgemeester en schepenen besliste om deze situatie te bestendigen via een definitieve afsluiting met draaislagbomen. De plaatsing wordt voorzien vóór 1 september.

In de komende gesprekken met het Agentschap Wegen en Verkeer (wegbeheerder van N406 – Ouburg) zal ook gevraagd worden om de oversteekbaarheid ter hoogte van de school te verbeteren.

Dit artikel werd gepubliceerd op 20 mei 2020.
  • Echoschool nieuwbouw