naar top
Gemeente Dendermonde

40-tal sportclubs klaar voor heropstart werking

De Nationale Veiligheidsraad besliste op woensdag 13 mei dat sportclubs vanaf maandag 18 mei opnieuw trainingen en lessen in openlucht mogen organiseren onder voorwaarden.

Om de veiligheid te garanderen moest elke Dendermondse sportclub die op korte termijn opnieuw wou opstarten, een plan van aanpak uitwerken. Op basis daarvan werkte de sportdienst een optimale verdeling van de beschikbare infrastructuur uit.

Een veertigtal clubs en verenigingen gingen al enthousiast aan de slag met de richtlijnen en dienden een dossier in bij de sportdienst. Op woensdag 20 mei werd elk plan voorgelegd aan de veiligheidscel ter goedkeuring. Behoudens enkele opmerkingen kregen de meeste clubs groen licht om hun werking opnieuw op te starten. 

Clubs die hun activiteiten willen hernemen, maar nog geen plan van aanpak indienden, kunnen dit nog doen via sportdienst@dendermonde.be. Meer info in dit bericht.

Dit artikel werd gepubliceerd op 20 mei 2020.
  • foto1