Nieuwe locatie en andere werking voor IBO Appels De Kwabbernoot

Vanaf 1 september 2020 zijn er een aantal wijzigingen. We zetten ze voor jou op een rij in dit bericht.

Op welke locatie vind ik de buitenschoolse kinderopvang?

Vanaf 1 september 2020 zijn we met onze werking te vinden op volgend adres: Heirstraat 61 in Appels (locatie vroegere freinetschool De Appelbloesem).

Wat is er veranderd voor de voor-en naschoolse opvang?

De voor- en naschoolse opvang wordt volledig georganiseerd door de Vrije Basisschool De Oogappel, uitgezonderd op woensdagnamiddag. Dan kunnen de kinderen terecht in IBO Appels De Kwabbernoot zelf.

Heb je voor- en naschoolse opvang nodig op de momenten dat de opvang plaatsvindt in de school De Oogappel? Neem contact op met de directie: 052-21 41 30 of directie@deoogappel.be.

Waar vindt de vakantieopvang plaats?

De vakantieopvang vindt ook plaats in de Heirstraat 61. De openingsdagen en -uren in schoolvakanties wijzigen niet.

Net zoals in het verleden zal je via ons online inschrijvingssysteem kunnen inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang in Appels tijdens vakanties.

Wat blijft ook hetzelfde?

De begeleiders die nu kind(eren) opvangen in het IBO, zetten ook de opvang verder op de school.

De bestaande dossiers van de ingeschreven kinderen wijzigen niet, deze nemen we over in onze nieuwe werking.

Vragen?

Contacteer de coördinator, Sharon Pesant, via 0472-48 00 16 of sharon.pesant@dendermonde.be.

Dit artikel werd gepubliceerd op 1 september 2020.
  • kinderen