naar top
Gemeente Dendermonde

Tijdelijke terrasuitbreiding mogelijk na aanvraag

Alle Dendermondse horecazaken met een terras krijgen de mogelijkheid om dit uit te breiden. Dit moet praktisch uitvoerbaar zijn en op een veilige manier kunnen.

Op die manier wilt de stad er voor zorgen dat er, ondanks de 1,50 meter-regel, ongeveer evenveel mensen op een veilige manier buiten kunnen bediend worden als voor de coronacrisis.

De stad werkte een aantal basisprincipes uit:

  • Er moet altijd 1,5 meter vrije doorgang zijn.
  • Er worden geen vaste constructies toegelaten, dus enkel losse elementen zoals tafels, stoelen en parasols.
  • Bij uitbreiding van het terras voor het aanpalende pand, moet de eigenaar of huurder van dit pand akkoord gaan met de uitbreiding. Dit akkoord moet samen met de aanvraag worden ingediend.

Aanvragen die voldoen aan deze principes, krijgen onmiddellijk goedkeuring. Voor andere aanvragen (waarbij parkeerplaatsen worden ingenomen, straten worden afgesloten …) doen we eerst een veiligheidscheck, waarna deze aanvragen apart worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Horeca-uitbaters kunnen een aanvraag doen via juridischedienst@dendermonde.be.

Horecazaken die aan pleinen liggen, kunnen de extra pleinruimte gebruiken. Het schepencollege keurde al een uitbreiding van de terrassen op de Grote Markt goed. Daar wordt tijdens de zomermaanden de terraszone uitgebreid van 10 naar 20 meter. Ook aan het kerkplein van Sint-Gillis wordt een terraszone voorzien.

Uitbaters die momenteel nog geen terrasvergunning hebben, kunnen dit aanvragen via de normale procedure op www.dendermonde.be/terrasvergunning.

Daarnaast neemt de stad ook nog andere maatregelen om de heropening van de horeca te ondersteunen. Lees er meer over via www.dendermonde.be/heropening-horeca.

Dit artikel werd gepubliceerd op 9 juni 2020.
  • foto1