naar top
Gemeente Dendermonde

Aanvragen zaalverhuur opnieuw mogelijk vanaf 15 juni

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat alle georganiseerde activiteiten mogen worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland op basis van de voorschriften en geldende veiligheidsmaatregelen, waaronder de afstandsregels, de bubbels …

Voor al deze activiteiten stelt het lokaal bestuur de zalen opnieuw open voor verhuur. Aanvragen zijn welkom vanaf maandag 15 juni bij de stadsdiensten.

Wat betekent dit nu voor Dendermonde?

 • Voor vergaderingen, vormingen, religieuze bijeenkomsten en conferenties is het mogelijk om zalen van het lokaal bestuur te huren (CC Belgica, Stadhuis, buurthuizen …).
 • De huur van een zaal in een school is pas mogelijk vanaf 1 juli.
 • De kernboodschap blijft dat dit in veilige omstandigheden moet gebeuren. Bij het verhuren van een zaal wordt rekening gehouden met de capaciteit van de zaal, de activiteit en de hygiënemaatregelen.
 • Volgende activiteiten kunnen nog niet plaatsvinden omwille van een verhoogd risico op speekseldruppels en infectie:
  • (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen
  • alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn
  • alle activiteiten waar nauw ‘fysiek contact’ bij nodig is (bepaalde vormen van dans, toneel …)
Dit artikel werd gepubliceerd op 12 juni 2020.
 • foto1