Warme dagen = zorg dragen

Het KMI voorspelt warme dagen met hoge temperaturen. In dit artikel vind je een aantal tips en voorzorgsmaatregelen die je kan nemen bij hoge temperaturen.
  • Zorg voor anderen. Wees extra waakzaam voor kwetsbare personen in je omgeving: baby's en jonge kinderen, ouderen, chronisch zieken en hulpbehoevende personen.
  • Laat kinderen of dieren nooit achter in een geparkeerde auto. 
  • Wees voorbereid.
  • Hou jezelf koel: draag een hoofddeksel, zoek verfrissing op, kies voor lichte en loszittende kledij, doe geen zware inspanningen, blijf in de schaduw ...
  • Drink voldoende. Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.
  • Hou je woning koel. 
  • Spring spaarzaam om met water en verspil geen water. 
  • Waarschuw onmiddellijk de dokter of hulpdiensten (112) bij tekenen van uitputting of hitteslag.

Meer info?
www.warmedagen.be 

Dit artikel werd gepubliceerd op 8 augustus 2022.