Ondersteuning voor zelfstandige ondernemers

De coronacrisis heeft de voorbije maanden een grote impact gehad op vele levensdomeinen. Ook zelfstandige ondernemers voelen de impact van deze crisis. Mogelijks zit je als ondernemer met vragen, bezorgdheden of wordt het voortbestaan van je zaak of onderneming bedreigd.

Het lokaal bestuur Dendermonde versterkt daarom zijn samenwerking met Dyzo vzw en biedt gratis ondersteuning en advies op maat van jouw onderneming of zelfstandige zaak.

Dyzo vzw begeleidt de zelfstandige ondernemer. Dyzo geeft afhankelijk van de fase waarin de ondernemer zich bevindt een ondernemingsscan, advies door een multidisciplinair team of een sociaal vooronderzoek in functie van de toekenning van een tussenkomst door het OCMW. Dit kan laagdrempelig door middel van een huisbezoek of een bezoek in de onderneming. Als lokaal bestuur nemen wij de kostprijs van deze dienstverlening volledig ten laste.

Hoe kan je ondersteuning aanvragen?

Neem contact op met het Sociaal Huis via 052-37 85 00 of info@sociaalhuisdendermonde.be. We gaan discreet om met je vraag naar ondersteuning. De medewerkers van het Sociaal Huis zijn gebonden aan het beroepsgeheim. We brengen je nadien in contact met Dyzo vzw, waarna een medewerker een afspraak aan huis of in je onderneming inplant.

Meer info over de ondersteuningsmaatregelen lees je op de website van Dyzo vzw.

Dit artikel werd gepubliceerd op 25 juni 2020.