naar top
Gemeente Dendermonde

Update werken aan de Noordlaan en omgeving

Deze zomervakantie legt de Firma Wagro bvba, in opdracht van Fluvius, een nieuw elektriciteitsnet aan op de Noordlaan. Het traject van de nieuwe leidingen loopt vanaf De Bruynlaan richting Gentsesteenweg/Tragel.

De werken worden tijdelijk opgeschort tot nader order. Zodra er meer info is over het verdere verloop wordt dit gecommuniceerd.

Oorspronkelijke timing:
De werken vinden plaats van 29/6 tot 31/8 in verschillende fasen: 

Fase 1

 • 29/6-13/7: Noordlaan 18-140
 • 13-17/7: De Bruynlaan - Sint-Onolfsdijk 4-12

Fase 2

 • 3-14/8: Noordlaan 81-112
 • 14-31/8: Gentsesteenweg 141-161

Verkeersmaatregelen fase 1 van 29/6-13/7

Tijdens deze fase wordt er gewerkt op de Noordlaan van huisnummer 18 tot en met huisnummer 140 (enkel aan de zijde van deze huisnummers), aan de middenberm ter hoogte van huisnummer 140 en aan de huisnummer 81 (kruispunt met de Lodewijk Dosfelstraat)

 • De werken vinden plaats in het voetpad en worden uitgevoerd vanop het rijvak en fietspad richting Appels. Er geldt een tijdelijk parkeerverbod over de gehele lengte van de werken.
 • Het verkeer in de richting van Appels zal via de 2e rijstrook/voorsorteerstrook richting Appels kunnen rijden.
 • Fietsers in de richting van Appels worden omgeleid via de Kwintijnpoort – Nieuwburcht – Donckstraat.
 • Voetgangers moeten ter hoogte van de werfzone de Noordlaan oversteken via de dichtstbij gelegen oversteekplaats.
 • Vanwege de werken aan huisnummer 81 wordt er een deel van de rijbaan ter hoogte van  het kruispunt met de Lodewijk Dosfelstraat ingenomen voor een corridor voor de fietsers. Hierdoor wordt de Lodewijk Dosfelstraat enkelrichting voor het verkeer komende van de Gentsesteenweg. Voor het verkeer komende van de Noordlaan wordt er plaatselijk een omleiding voorzien.
 • Om de doorstroming van het verkeer niet te laten opstoppen door afslagbewegingen worden de afslagen richting de Lodewijk Dosfelstraat en de Kazerneparking afgesloten. Het maken van keerbewegingen is bijgevolg enkel mogelijk ter hoogte van de Donckstraat en de Veerstraat.

Verkeersmaatregelen fase 2 van 13/7-17/7

Tijdens deze fase wordt er gewerkt op de De Bruynlaan aan huisnummer 12 tot voorbij de hoek richting Sint-Onolfsdijk.

 • De Bruynlaan (enkel het doodlopende straatje tussen de Schelde en de Noordlaan) wordt volledig afgesloten voor alle verkeer.
 • Er geldt een algemeen parkeerverbod in de straat tijdens de uitvoering van de werken. Bewoners kunnen hun woning tijdelijk niet bereiken met de wagen.
 • Te voet zijn de woningen steeds bereikbaar!
 • Aan het kruispunt richting Sint-Onolfsdijk zal de rijbaan voor een klein gedeelte mee ingenomen worden. Hier wordt gewerkt me een voorrangsregeling aan de hand van tijdelijke verkeerslichten.

Verkeersmaatregelen fase 3 van 3/8-14/8

Tijdens deze fase wordt er gewerkt op de Noordlaan vanaf huisnummer 81 tot en met het kruispunt Noordlaan/Gentsesteenweg (ter hoogte van huisnummer 112).

 • De werken vinden plaats in het voetpad en worden uitgevoerd vanop de busbaan/rijvak en fietspad richting Mechelsepoort. Er geldt een tijdelijk parkeerverbod over de gehele lengte van de werken.
 • Het verkeer in de richting van de Mechelsepoort zal allemaal voorgestorteerd worden op 1 rijvak.
 • Fietsers in de richting van de Mechelsepoort worden omgeleid via de Gentsesteenweg – Lodewijk Dosfelstraat.
 • Voetgangers moeten ter hoogte van de werfzone de Noordlaan oversteken via de dichtstbij gelegen oversteekplaats.
 • Vanwege deze werken zal de Donckstraat (gedeelte tussen Gentsesteenweg en Noordlaan) afgesloten worden voor alle verkeer ter hoogte van de Noordlaan. Dit gedeelte van de Donckstraat is bijgevolg enkel toegankelijk via de Gentsesteenweg en loopt dood ter hoogte van de Noordlaan. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien.

Verkeersmaatregelen fase 4 van 14/8-31/8

Tijdens deze fase wordt er gewerkt op de Gentsesteenweg huisnummer 141 tot en met de hoek aan de Tragel.

 • Het rijvak en fietspad in de richting van Dendermonde worden volledig ingenomen waardoor een asverschuiving voorzien wordt.
 • Het verkeer in de richting van Dendermonde zal bijgevolg aan de hand van tijdelijke verkeerslichten over het rijvak richting Appels geleid worden. We hebben gekozen voor verkeerslichten MET detectie en een ‘vierkantgroen’ fase voor alle zwakke weggebruikers ter hoogte van het kruispunt Gentsesteenweg/Noordlaan.
 • Hierdoor zullen de zijstraten van de Gentsesteenweg, meer bepaald de straten links en rechts van de Ooiebrug, afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien via de Donckstraat richting Nieuwe Tijsluis.
 • Ook De Dammenlaan wordt voor gemotoriseerd verkeer afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Gentsesteenweg. Ook voor deze bewoners wordt een omleiding voorzien via de Donckstraat.
 • De Gentsesteenweg (verlengde van de Kerkstraat) wordt omgevormd naar een enkele rijrichting, met uitzondering voor fietsers en bromfietsers klasse A. Verkeer komende van Appels en de Noordlaan kan afslaan richting centrum. Het verkeer komende uit de richting van het centrum wordt omgeleid via de Donckstraat.

Alle opgegeven data zijn onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden!

Heb je vragen of wil je bjikomende informatie omtrent de werken? Surf dan naar www.fluvius.be of bel naar 078-35 35 34, op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.

Dit artikel werd gepubliceerd op 9 juli 2020.
 • foto1