naar top
Gemeente Dendermonde

Een petanqueplein in je buurt?

Dat kan, als jij ons helpt!

Dendermonde heeft 24 petanquepleinen. In het verleden legden we de pleintjes aan op vraag van buurtbewoners of wijkcomités, waarbij mondeling werd afgesproken dat de buurt het pleintje onderhoudt. Een petanqueplein is bij uitstek een plaats van ontmoeting, van sport en spel. We willen dit verder aanmoedigen en ondersteunen.

Wil je ergens een petanquepleintje in de buurt, dan kan! Mail naar groenbeleid@dendermonde.be en we zoeken samen naar een passende locatie. Als lokaal bestuur staan we in voor de aanleg, we verwachten van enkele buurtbewoners dat zij instaan voor het onderhoud en dat zij ons aanspreekpunt zijn.

Voor de al aangelegde pleintjes gaan we op zoek naar vrijwilligers uit de buurt. Ook van deze personen vragen we dat ze het reguliere onderhoud, zoals zwerfvuil verwijderen, het terrein opharken, e.d. op zich nemen. Verder kunnen ze meldingen van vandalisme onmiddellijk doorgeven aan de dienst groenbeleid en landbouw. Zo kunnen we ook korter op de bal spelen als er problemen zijn. Pleintjes die in onbruik geraakt zijn, en waarvoor geen interesse is in de buurt, zullen we mogelijks verwijderen.

Bij deze doen we een warme oproep aan alle wijken waar een petanqueplein ligt.

Dit artikel werd gepubliceerd op 29 juni 2020.
  • foto1