naar top
Gemeente Dendermonde

Nieuwe brug wordt Zwijvekebrug

Na een ruime bevraging bij de bevolking heeft het college van burgemeester en schepenen zich uitgesproken over een naam voor de nieuwe brug over de Oude Dender die de toegangsweg naar de nieuw te bouwen gevangenis zal vormen. Het wordt de Zwijvekebrug.

In maart-april 2020 konden alle inwoners suggesties doen voor de naam van de nieuwe brug. Deze bevraging leverde niet minder dan 180 voorstellen op. Deze lijst met voorstellen werd onderzocht door het Forum Cultuur dat een advies overmaakte aan het college van burgemeester en schepenen. Dat besliste in zitting van 22 juni 2020 om dit advies te volgen. De nieuwe brug zal de Zwijvekebrug heten.

Met de naam ‘Zwijvekebrug’ wordt verwezen naar een meer dan 2.000 jaar oude plaatsnaam ‘Zwijvekekouter’ waar binnenkort de werken voor de nieuwe gevangenis zullen starten. Dit is een van de oudste plaatsen van bewoning op het Dendermondse grondgebied.

De plaatsnaam Zwijveke verwijst naar het begin van de germanisering van onze streken in de tweede eeuw voor Christus, waarbij oudere Belgische namen evolueerden (bv. Tenara – Thenara – Dendere) naar huidige plaatsnamen, al dan niet voorzien van het Gallo-Romeinse suffix -acum. Voor de plaatsnaam Zwijveke (Sueueka 1223, Suiveke 1237) zijn er twee toponymische verklaringen:

  • ofwel afgeleid van Suaebius, de volksnaam van de Suebi of Zwaven: de inval in Oost-Gallië van de uit het Elbegebied afkomstige Sueven en andere stammen vormde voor Julius Caesar het gedroomde voorwendsel om tussenbeide te komen en dan maar ineens Gallië zelf te veroveren;
  • ofwel afgeleid van Swabiaco – Swebhiacum, van de Germaanse voornaam Swibo.

De bouwheer van de brug (Vlaamse Waterweg) heeft zich reeds akkoord verklaard met de nieuwe naamgeving.

Dit artikel werd gepubliceerd op 2 juli 2020.
  • foto1