Evenement of activiteit organiseren? Vul eerst de COVID Event Scan in.

De nationale veiligheidsraad besliste dat vanaf dinsdag 1 september evenementen tot en met 200 personen binnen en 400 personen buiten mogen georganiseerd worden.

Op voorwaarde dat:

  • de algemene richtlijnen gevolgd worden (hygiëne, afstand, …).
  • de relevante protocollen gevolgd worden (cultuur, sport, evenementen, …).
  • het evenement een groene score krijgt in de COVID Event Scan.

Wat betekent dit voor Dendermonde?

Organisatoren die de komende maanden een evenement of activiteit willen organiseren in onze stad, moeten deze aanvraagprocedure volgen:

  1. Surf naar www.covideventriskmodel.be en vul de COVID Event Scan in. Dit is een eenvoudige vragenlijst om je evenement te scannen op het COVID-veiligheidsrisico. Na je scan kan je het resultaat met een kleurcode (groen, geel of rood) downloaden die de veiligheidsrisico’s uitdrukt. Neem als hulpmiddel ook het Covid Event Protocol door.
  2. Vul het evenementenformulier in via www.dendermonde.be/vergunning-evenement. Je moet het resultaat van de scan verplicht toevoegen aan de aanvraag.

Goed om te weten

  • Alleen evenementen of activiteiten met een groene kleurcode krijgen toelating van de stad, op voorwaarde dat ook alle andere voorwaarden vervuld zijn zoals bv. verkeersmaatregelen, geluidsnormen, veiligheid … Een groen label betekent dus niet automatisch dat je evenement goedgekeurd is door de stad!
  • Bij een oranje veiligheidslabel moet je als organisator nog extra maatregelen nemen om een toelating te bekomen. Geef in je aanvraagformulier duidelijk aan, welke bijkomende maatregelen je nog zou nemen, zodat de stad duidelijk kan inschatten of de activiteit veilig kan worden georganiseerd.
  • Bij een rood eindresultaat mag het evenement niet plaatsvinden. In dit geval heeft het geen zin om nog een aanvraag in te dienen bij de stad.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om de online tool correct in te vullen. Bij controles tijdens het evenement zelf kan de politie het document altijd opvragen én controleren of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Vragen?

Wil je aan de slag met jouw evenement maar zie je door de (corona)bomen het bos niet meer? Heb je vragen over de evenementenmatrix? Wil je weten of je huidige planning voldoet aan de veiligheidsvoorschriften? Neem contact op met de dienst evenementen via 052-25 10 07 of evenementen@dendermonde.be en kom bij ons op gesprek!

Je kan met je vragen terecht bij een team van ervaringsdeskundigen. Een afgevaardigde van het college, de politie en de dienst evenementen staan je graag te woord en proberen een inschatting te maken van jouw evenement: is het haalbaar op dit moment, wat zijn sterke of zwakke punten, waar moet je op letten ...

Lees meer over de huidige maatregelen tegen het coronavirus

Dit artikel werd gepubliceerd op 1 september 2020.