naar top
Gemeente Dendermonde

Vraag nu je tijdelijke coronasubsidie aan!

Dendermondse cultuur-, sport- of jeugdverenigingen kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie voor zomerkampen, een UiTPAS-premie of om beroep te doen op het speciale coronafonds.

De stad lanceerde eerder al een plan om de impact van de coronacrisis voor de Dendermondse verenigingen mee te helpen opvangen. 

Naast de reguliere subsidies en een bonus van 150 % op de werkingssubsidies, kunnen Dendermondse cultuur-, sport- of jeugdverenigingen ook deze subsidies aanvragen: 

  • Subsidie voor zomerkampen: bedoeld voor verenigingen die in juli en augustus 2020 kampen met overnachting organiseren voor kinderen en jongeren en die geconfronteerd worden met bijkomende kosten door de opgelegde veiligheidsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan een tegemoetkoming aanvragen van 20 euro per deelnemer (inclusief leiding en kookploeg).
  • UiTPAS-premie: bedoeld voor verenigingen die inzetten op de participatie van sociaal kwetsbare groepen. Verenigingen die een UiTPAS-werking opstarten voor het einde van 2020 en deze minstens 3 jaar aanhouden, kunnen een eenmalige bonus van 500 euro aanvragen.¬†Verenigingen die al UiTPAS-werking hebben, ontvangen automatisch een bonus van 500 euro. Meer info:¬†www.dendermonde.be/UiTPAS.
  • Coronafonds: bedoeld voor verenigingen die zwaarder getroffen werden door de coronacrisis. De subsidie hangt af van het totale aantal ingediende aanvragen en de financiële omvang van die aanvragen.

Naar het aanvraagformulier

Verenigingen vormen een belangrijke schakel in het maatschappelijk weefsel van onze stad. Ze zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jong en oud, ze nemen vrijwilligerswerk op zich, ze ondersteunen kwetsbare groepen in de samenleving en dragen bij tot gemeenschapsvorming en burgerschap. Kortom, een bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor ieder van ons. Daarom kregen zij ook een prominente plaats in het meerjarenplan #project9200 van de stad, met een structurele ondersteuning van meer dan 1 miljoen euro per jaar.

Nu is echter het moment gekomen om nog een tandje bij te steken en extra maatregelen te voorzien. De stad wordt hierin bijgestaan door de Vlaamse overheid die voor Dendermonde ruim 500.000 euro toekent voor extra steun aan de verenigingen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 8 juli 2020.
  • foto1