naar top
Gemeente Dendermonde

Word jij de nieuwe bewoner van de pastorie in Oudegem?

De stad is op zoek naar kandidaten om de pastorie in de Hofstraat van Oudegem in erfpacht te nemen, met als bedoeling het gebouw te renoveren en een nieuwe bestemming te geven.

We kiezen er bewust voor om vooraf geen bestemming vast te leggen, waardoor kandidaten hun creativiteit volledig de vrije loop kunnen laten. Projecten die een lokale meerwaarde creëren zijn zeker een pluspunt. Uitgangspunt is het herstellen van de pastorie in volle glorie.

In een notendop:

  • De pastorie is beschermd erfgoed. De renovatie moet gebeuren volgens de voorwaarden van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
  • Ook een groot deel van de tuin wordt mee in erfpacht gegeven, waardoor de totale oppervlakte meer dan 2000 m² is. De tuin maakt ook deel uit van het beschermd dorpszicht en bevat waardevolle planten en bomen die in ere moeten worden gehouden.
  • We geven het pand in erfpacht tegen een symbolisch bedrag. Kandidaten doen zelf een bod. Dit wordt meegenomen in de selectiecriteria. Hierdoor kan je je budget investeren in de renovatie van het gebouw, aangevuld met subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
  • De erfpacht heeft een duurtijd van 99 jaar.

Interesse? Goesting? Al een creatief idee in je achterhoofd?

  • Kom de pastorie bezichtigen tijdens de bezoekdag op vrijdag 7 augustus 10-12 u. of op vrijdag 4 september tussen 14-17 u.
  • Je kandidaatstelling met motivatienota en projectvoorstel moet je ten laatste indienen op donderdag 15 oktober.
  • We nodigen je uit voor een mondelinge toelichting van je project aan een jury. De rangschikking wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Meer weten? Raadpleeg de informatiebundel in de bijlage.

Deze erfpacht kadert perfect binnen de visie van de stad om volop in te zetten op een effectief, duurzaam en energie-efficiënt patrimoniumbeheer. De stad beheert momenteel 71 gebouwen, waarvan er 9 leegstaan, waaronder ook de pastorij van Oudegem. Dit gebouw komt niet in aanmerking om er stedelijke functies in te huisvesten. Via deze erfpacht wil het lokaal bestuur ook inzetten op de herwaardering van het historisch patrimonium, zoals voorzien in het meerjarenplan #project9200.

Dit artikel werd gepubliceerd op 8 juli 2020.
  • foto1