naar top
Gemeente Dendermonde

Word jij vrijwilliger in het wzc?

Voel jij het kriebelen om vrijwilligerswerk te doen bij het woonzorgcentrum? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waarom vrijwilligers?

Zorgpersoneel in een woonzorgcentrum hebben een zeer groot takenpakket waardoor er vaak minder tijd is voor een deugddoend praatje of samen iets leuks te doen. Vrijwilligers kunnen hieraan een gezond tegengewicht bieden. Dankzij vrijwilligers is er meer tijd voor sociale en persoonlijke contacten. Vrijwilligers zijn dus met andere woorden voor ons de kers op de taart! De dienstverlening in de woonzorgcentra is goed, maar vrijwilligers zorgen ervoor dat het nog beter wordt!

Visie

In de opdrachtverklaring staat persoonsgerichte zorg centraal. Dit betekent dat we niet enkel aandacht hebben voor de zorg maar ook voor een aangenaam wonen en leven. We bieden een open en warme thuis met een familiaal karakter. 

Als vrijwilliger heb je hierin zeker een eigen bijdrage. Je brengt de buitenwereld naar binnen. Vrijwilligers vormen dus zonder meer een toegevoegde waarde aan het wzc. Door de ondersteuning en hulp bij allerlei activiteiten en dienstverlening op een afdeling kan de vrijwilliger veel betekenen voor een bewoner en er ook toe bijdragen dat een bewoner zich hier thuis voelt.

De volgende 5 principes hanteren wij:

  • Kleinschaligheid
  • Duurzaam contact met de bewoners
  • Zorg op maat
  • Levensverhaal van de bewoners
  • Sterke band met het team

Wie?

Iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar kan als vrijwilliger aan de slag. Onder de 16 kan je op occasionele basis wel helpen bij activiteiten.

Mogelijkheden

Afdelingsgericht werken waarbij men zelf kan kiezen hoeveel en waarvoor men zich wil inzetten. Samen gaan we op zoek hoe we jouw sterktes het best kunnen aansluiten op een van onze afdelingen.

Interesse

Contacteer secretariaat@dendermonde.be of 052-25 10 00.

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 juli 2020.
  • activiteit woonzorgcentrum