Update werken: Heraanleg Zeelsebaan vanaf 14 september

Vanaf maandag 14 september start de heraanleg van de Zeelsebaan.
De eerste ochtendspits op 14 september verliep slecht: er was er veel file en veel zwaar doorgaand verkeer. We hebben de situatie bijgesteld waar nodig: 
  • De fasering van de werflichten kruispunt Leugestraat/Dokter Haekstraat werd aangepast door de aannemer.
  • Om het zwaar doorgaand verkeer te mijden werd de signalisatie duidelijker gemaakt aan de laatste rotonde Zele en afslag Mechelsesteenweg naar Grembergen. 
  • Er zullen ook gerichte controles gebeuren op zwaar doorgaand verkeer ter hoogte van het Kleinzand en Martelarenlaan. Daar zullen ze moeten omdraaien.
We blijven de situatie opvolgen en bijsturen waar het moet en mogelijk is.
 

Herinrichting Zeelsebaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer, het lokaal bestuur Dendermonde en Aquafin slaan de handen in elkaar om (een deel van) de Zeelsebaan (N47) en Steenweg van Grembergen heraan te leggen met comfortabele voet- en fietspaden, een vernieuwde rijweg en met meer groen. Onder de weg komt een gescheiden rioleringsstelsel. Als de weersomstandigheden goed zijn en alles vlot verloopt, zullen de werken eind 2021 klaar zijn. Tijdens deze werken is de volledige zone tussen Kleinzand en Grootzand op de N47 afgesloten in beide rijrichtingen voor alle verkeer.

Wat houden de werken in?

Op de Zeelsebaan worden de nieuwe fiets-en voetpaden gescheiden van de rijweg door ze deels verhoogd aan te leggen en door ze deels van de weg te scheiden met een groenstrook. Daarnaast legt men parallel met een deel van de Zeelsebaan een nieuwe ventweg aan, wat zal zorgen voor een vlottere en veiligere verkeersdoorstroming. Ook krijgt de Zeelsebaan, net zoals de Steenweg van Grembergen, een vernieuwde rijweg en meer groen.

Timing en fasering van de werken

De werken verlopen in 2 fasen. De eerste fase (kant Grootzand) loopt vanaf 14 september tot voorjaar 2021. De tweede fase (kant Kleinzand) loopt vanaf het voorjaar 2021 tot eind 2021.

In een eerste fase van de werken wordt er gewerkt langs de kant van Grootzand (vanaf het pompstation van Aquafin/ Moens verpakkingen). Tijdens deze werken is de volledige zone tussen Kleinzand en Grootzand op de N47 afgesloten in beide rijrichtingen voor alle verkeer, (enkel plaatselijk verkeer is toegestaan). Lokaal verkeer rijdt om via de Leugestraat en de N470. Fietsers volgen een omleiding via Kleinzand, Reynoutstraat, Bakkerstraat, N470, N47 en omgekeerd. Doorgaand en zwaar verkeer dient om te rijden via de N17, N41, E17 en omgekeerd.

Meer info over deze werken en verkeersmaatregelen lees je hier.

Dit artikel werd gepubliceerd op 14 september 2020.