Schoolstraat en kiss-and-ride moeten zorgen voor een veilige schoolomgeving aan het Sas

De start van een nieuw schooljaar brengt elk jaar veel verkeer met zich mee. Zowel voor automobilisten als fietsers zijn er aanpassingen.

Automobilisten moeten opnieuw rekening houden met het groot aantal leerlingen dat de verplaatsing van en naar de school met de fiets doet. De fietsers moeten op hun beurt ook rekening houden met een stijgend aantal auto’s én het feit dat verschillende ouders hun kind willen afzetten voor de schoolpoort. Deze aanpassingsperiode duurt gewoonlijk één tot twee weken en tijdens deze periode zetten de stad, de lokale politie en de scholen in op sensibilisering, toezicht en bijsturing. 

Dit schooljaar stelden we echter vast dat de verkeerssituatie aan het Sas onveilig was en dat er bij aanvang van de school continu conflicten waren met voertuigen, fietsers en voetgangers in de omgeving van de schoolpoorten. Om de verkeerssituatie rond de scholencampus te verbeteren, nemen de stad, de lokale politie en de scholen na overleg deze maatregelen:

  • Invoeren van een schoolstraat van 8 tot 8.30 uur tussen het kruispunt Sas/Van Duysestraat en de uitgang van de bibparking (vanaf maandag 14 september)

Dat betekent dat de straat bij het begin van elke schooldag wordt afgesloten voor autoverkeer. Hierdoor komen zwakke weggebruikers niet meer in conflict met auto’s voor de schoolpoort. Na schooltijd voeren we voorlopig geen schoolstraat in, omdat de einduren van de lagere school ook aangepast worden (zie maatregel 3). Dat betekent ook dat via deze weg Kinderdagverblijf Zonneschijn, IBO Centrum, Sociaal Huis, jeugddienst, wzc Aymonshof … niet bereikbaar zijn met de auto als de schoolstraat van toepassing is.

  • Invoeren van een kiss-and-ride-zone in de Kerkstraat

Een kiss-and-ride-zone is een zone waar ouders stoppen met de wagen om hun kinderen af te zetten of op te halen. Je mag er niet parkeren. Stilstaan is toegelaten, maar dit mag niet langer duren dan de tijd die nodig is om in- en uit te stappen. Deze zone komt in de Kerkstraat tussen de bib en Belgica BiS, ter hoogte van nummer 115. In deze zone mag je op schooldagen niet langparkeren tussen 7.30 en 8.30 uur. Op deze manier kunnen kinderen die oud en zelfstandig genoeg zijn via de doorgang aan de bib veilig tot aan de schoolpoort wandelen.

  • Aanpassing van het einduur van de schooldag voor de lagere school

Het einduur voor de kleuters wordt vervroegd naar 15 uur, voor de lagere school naar 15.05 uur. Het einduur op woensdag blijft behouden. Dit moet zorgen voor een betere spreiding van de leerlingen, omdat het einduur van de kleuters en de lagere school niet meer samenvalt met de schooluren van het middelbaar onderwijs.

  • Ouders sensibiliseren

Daarnaast willen we ouders ook sensibiliseren om de auto iets verderop te parkeren en een stuk te voet te gaan om hun kind te brengen of op te halen.

We begrijpen dat dit een inspanning vergt van iedereen, maar de veiligheid van de leerlingen is en blijft het belangrijkste. We rekenen op ieders verantwoordelijkheid en burgerzin.

Dit artikel werd gepubliceerd op 8 september 2020.
  • schoolstraat
  • kerkstraat