Update Krijgem

Lees hier de recentste update van Krijgem.

Springvis en Hero Construct dienden op 4 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning in om assistentiewoningen met brasserie en een kantoor te bouwen op een perceel gelegen te Gentsesteenweg 167, 9200 Dendermonde. Dit betreft de eerste fase van een groter totaalproject. Eerder verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich al principieel akkoord met het voorstel van project. 

De aanvraag tot omgevingsvergunning voor deze eerste fase omvat eveneens wegenis- en rioleringswerken. Deze ‘zaak der wegen’ is een bevoegdheid van de gemeenteraad en stond geagendeerd voor de zitting van 8 september. Er was echter een bindend ongunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Op donderdag 3 september vond er een overleg plaats gevonden tussen de projectontwikkelaar en AWV om de inhoudelijke argumenten van dit ‘ongunstig advies’ te bespreken en te kijken hoe dit kon worden geremedieerd. De besprekingen hierover zullen de komende tijd verder worden gezet. In navolging hiervan heeft de ontwikkelaar de lopende aanvraag tot omgevingsvergunning ingetrokken.

Dit artikel werd gepubliceerd op 10 september 2020.
  • krijgem
  • krijgem