Een bladkorf in je straat?

Woon je in een straat met bomen op openbaar domein? Wil je een bladkorf aanvragen om de gevallen bladeren te verzamelen? Doe je aanvraag bij de dienst groenbeleid en landbouw.

Elke inwoner van de stad is verplicht om het voetpad voor zijn perceel netjes te onderhouden.

Bladeren, onkruid en sneeuw dienen verwijderd te worden. Het lokaal bestuur wil zijn burgers daar graag mee helpen door onder andere tijdens de herfstperiode bladkorven ter beschikking te stellen.

Net als de vorige jaren zoekt de stad inwoners die peter of meter willen zijn van een bladkorf in hun straat. Zij staan in voor het informeren en sensibiliseren van de buurt en controle van de korf. Een goed gebruik ervan is immers nodig om te vermijden dat deze niet leeggemaakt zou worden. Niet alleen blikjes en ander zwerfvuil horen er niet in thuis, ook tuinafval (zoals bv. snoeihout) kan het composteerproces verstoren. Meer zelfs, eigen tuinafval of ander afval in de korven of op de openbare bermen gooien, wordt beschouwd als sluikstorten.

De groendienst plaatst en onderhoudt de bladkorven. Het toezicht op en de controle van de korven gebeurt door de peter / meter. Op deze manier wordt er een samenwerking tussen de stad en haar inwoners gecreëerd die Dendermonde proper en netjes houdt.

Het lokaal bestuur werkt ook samen met een firma, die de bladkorven tijdens de herfstperiode vier keer ledigt, op voorwaarde dat er enkel bladeren in zitten en het een korf van de stad betreft, die niet bevestigd is aan een boom of paal.

Zou je graag een bladkorf in je straat laten plaatsen en peter / meter van die korf worden, dan kan je hiervoor een aanvraag doen uiterlijk tot 25 september 2020. Neem hiervoor contact op met de dienst groenbeleid en landbouw via 052-25 11 25 of groenbeleid@dendermonde.be

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 september 2020.
  • bladkorf