Werken in de Bevrijdingslaan en Eegene vanaf 25 september

Herstellen van scheuren in de rijbaan en asfalteringswerken. Er zal worden gewerkt in fasen over korte afstanden om de werkzones te beperken.

Algemene informatie

  • Aard: herstellen van de rijbaan en asfalteringswerken
  • Waar: Bevrijdingslaan vanaf huisnummer 71 tot Eegene huisnummer 64 in fasen
  • Datum: van 25/9 tot en met 10/11/2020. Deze data kunnen wijzigen door weersomstandigheden, onvoorziene omstandigheden of vervroegd einde.
  • Opdrachtgever: Agentschap wegen en verkeer 

Verkeersregelingen

Er worden verkeerslichten geplaatst waardoor het verkeer beurtelings de werfzone kan passeren. Deze worden steeds verplaatst per fase en werkzone om vlotte doorgang te garanderen. De werken per zone duren 2 tot 3 dagen. Er geldt parkeerverbod in de werkzone en een snelheidsbeperking naar 50 km/uur. Er is steeds vrije doorgang voor fietsers en voetgangers. 

Update wegenwerken 7/10/2020

Het lokaal bestuur stelt vast dat deze herstellingswerken niet goed worden uitgevoerd.  De herstelwerken zorgen voor extra oneffenheden en bijgevolg ook voor geluidshinder en schokken. Het lokaal bestuur heeft bij het Agentschap Wegen en Verkeer aangedrongen op een degelijk herstel.

Op de al herstelde stukken rijbaan komt een nieuwe toplaag, waarbij de voegen ingezaagd en opgevuld worden zodat ze gecontroleerd kunnen scheuren. De andere scheuren in de stukken die nog niet hersteld werden, worden ingezaagd en opgevuld. 

Dit artikel werd gepubliceerd op 21 september 2020.