Eerstesteenlegging gevangenis

Op 29 september werd symbolisch de eerste steen gelegd voor de nieuwe gevangenis in de omgeving Oud Klooster, Boonwijk.

Deze zal de huidige gevangenis in het centrum vervangen. De nieuwe gevangenis zal plaats bieden aan 444 mannelijke gedetineerden en is gericht op een humane visie op detentie. De bouwwerken zullen tegen eind 2022 voltooid zijn.

Van augustus tot eind september 2020 worden grondwerken uitgevoerd.

Midden september 2020 startten de funderingswerken, die tot eind oktober 2020 duren. Vervolgens beginnen de ruwbouwwerken en zullen er torenkranen op het terrein geplaatst worden.

De hinder voor de buurtbewoners wordt zoveel mogelijk beperkt. Momenteel vinden de grondwerken plaats, waarbij de aan- en afvoer van grond en steenslag deels via de waterweg verloopt. Dankzij deze transporten via schip zullen maar liefst 1.200 vrachtwagentransporten worden uitgespaard. Dit is niet enkel positief voor de verkeerstrafiek, maar op die manier verkleint de ecologische voetafdruk en dit beperkt ook de geluidshinder.

Lees hier meer info over de nieuwe gevangenis

Dit artikel werd gepubliceerd op 1 oktober 2020.