Nieuw kunstwerk aan De Kroon ingehuldigd

Woensdag 7 oktober 2020 werd een nieuw kunstwerk van Christophe Malfliet aan De Kroon ingehuldigd.

Met dit kunstwerk willen we de ongeziene samenwerking tussen de vele partners en het engagement van de zorgsector tijdens de coronacrisis in de kijker zetten. Het kunstwerk is een initiatief van Huisartsenpost Vehamed, De Kroon en lokaal bestuur Dendermonde.

Heel wat zorg-, welzijnspartners en het lokaal bestuur hebben sinds de start van de coronacrisis zeer nauw en op een ongeziene manier samengewerkt. Aan De Kroon werd bijvoorbeeld een speciaal triagecentrum uitgebouwd. De artsen en medewerkers van de Huisartsenwachtpost hebben het beste van zichzelf gegeven, maar ook medewerkers van het lokaal bestuur gingen er aan de slag om alles veilig te organiseren.

Het kunstwerk is een blijvende herinnering aan de coronacrisis. Het werd gemaakt door Christophe Malfliet met de titiel "Welcome to the circus of care" en bevat heel wat verwijzingen naar de coronacrisis, de maatregelen, maar vooral naar de zorg in het algemeen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 8 oktober 2020.