Werken op het kruispunt Mechelsesteenweg – N41 aan de verkeerslichten

De werken zullen gefaseerd gebeuren en pas voor hinder zorgen na de herfstvakantie.

Algemene informatie

Aard: kabelwerken aan de verkeerslichten op de Mechelsesteenweg.

Datum: van 14 oktober tot 23 november 2020. Deze data kunnen wijzigen door weersomstandigheden, onvoorziene omstandigheden of vervroegd einde.

Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer

De werken zullen gefaseerd gebeuren en pas voor hinder zorgen na de herfstvakantie.

 Faseringen/Verkeersregelingen

- Fase 1-2-3

Hinder: geen, enkel werken in de berm

- Fase 4: is voorzien na de herfstvakantie

Hinder: 1 dag

Afsluiten van het voorsorteervak komende van Sint-Niklaas richting Dendermonde.

Afslaan richting Dendermonde is toegestaan via het middenvak.

- Fase 5

Hinder: 1 dag

Afsluiten van het voorsorteer vak komende van Sint-Niklaas richting Baasrode.

Omleiding via N41 – Vlassenhout

- Fase 6

Hinder: 1 dag

Afsluiten van het voorsorteer vak komende van Lebbeke richting Dendermonde

Omleiding: rechts afslaan via Baasrode, retour draaien aan de rotonde.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 oktober 2020.