Vacature: kinderbegeleider - tijdelijk contract

Zorg jij graag voor kinderen van 0 tot 3 jaar? Organiseer je graag activiteiten zoals knutselen, spelletjes spelen … ? Kom ons team versterken als kinderbegeleider bij kinderdagverblijf De Kleine Kroon.

Rol in de organisatie

Als kinderbegeleiders bieden jullie samen de kinderen een liefdevolle, vertrouwde en leerrijke omgeving aan waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Je organiseert activiteiten die aangepast zijn aan de ontwikkelingsnoden van ieder individueel kind en hecht hierbij veel belang aan een stimulerend en experimenteel leeraanbod. Je bekijkt de dingen niet vanop een afstand, maar prikkelt de psychomotorische ontwikkeling en zelfredzaamheid van kinderen en zorgt voor een comfortabel leef- en speelklimaat. Spelen, zingen, springen, dansen en ravotten doe je enthousiast mee!

Je verzorgt, begeleidt, ondersteunt en verwondert graag kinderen. Ook de vele andere taken die horen bij de zorg voor kinderen, vervul je met plezier. Zo sta je in voor de dagelijkse verzorging en hygiëne, de eetmomenten van de kinderen en waak je ook over de rust tijdens slaapmomenten. Je geeft elke dag het beste van jezelf zodat zowel de kleinste engeltjes én de wat grotere bengeltjes zich goed kunnen voelen bij jou in de groep.

Je zet spontaan de stap naar ouders. Je onderhoudt een aangenaam contact waarbij je voldoende tijd maakt om informatie uit te wisselen omtrent hun kinderen. In het kinderdagverblijf zorg je voor een warm nest voor de kinderen én de ouders.

Op regelmatige basis neem je deel aan werkoverleg en geef je voldoende aandacht aan het rapporteren van observaties. Je zet je actief in om ook de administratieve taken binnen het kinderdagverblijf met zorg af te werken.

De ideale kandidaat

Je zingt, danst, knutselt … graag met kinderen. Je bent geduldig en kan kinderen goed troosten. Bovendien stimuleer je kinderen in hun ontwikkeling om zelfstandig te worden. Je hebt oog voor hygiëne en mogelijke veiligheidsrisico’s. Je geeft ouders een veilig gevoel en hebt een luisterend oor.

Je zorgt in het kinderdagverblijf voor een warm nest voor de kinderen en de ouders.

Plaats in de organisatie

Als kinderbegeleider sta je mee in voor de dagelijkse verzorging, begeleiding, groei en verwondering van kinderen binnen ons kinderdagverblijf De Kleine Kroon. Je bouwt samen met je collega’s een klimaat uit van rust, ruimte, aandacht en uitdaging voor kinderen van 0-3 jaar. Je maakt deel uit van een hecht team dat vol enthousiasme en fierheid aan de slag gaat om het kinderdagverblijf naar een hoger niveau te tillen.

De algemene aanwervingsvoorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maand bij indiensttreding.
 • Je bent medisch geschikt voor het uitoefenen van de functie, dit blijkt uit een medisch onderzoek bij indiensttreding.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

De diplomavoorwaarden:

 • Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs of gelijkwaardig door ervaring.
 • Minstens 18 jaar oud zijn bij aanwerving
 • Beschikken over een kwalificatiebewijs zoals bepaald door Opgroeien.

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé
 • Een voltijds vervangingscontract in contractueel dienstverband tot eind juni 2022 met kans op verlenging
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de IFIC loonschalen
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding
 • Maaltijdcheques

Plaats tewerkstelling: Kinderdagverblijf De Kleine Kroon

Interesse?

Solliciteren kan door je cv, motivatie en diploma te mailen naar vacatures@dendermonde.be
Op basis van jouw cv en motivatie beslissen we of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek

Vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Cindy Ysewijn, team selectie en rekrutering via vacatures@dendermonde.be of via 052-26 27 15. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Mady Van Peteghem via mady.vanpeteghem@ocmw.dendermonde.be   

Dit artikel werd gepubliceerd op 26 april 2022.