Bekendmaking ontruiming begraafplaats Sint GIllis

Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 29 april 2019 om te starten met de procedure van ontruiming van graven en columbarium nissen waarvan de concessies vervallen zijn of de termijn van begraven verstreken is op de begraafplaats van Sint-Gillis-Bij-Dendermonde.

De procedure voor het verlengen of ontgraven van een graf of columbarium nis werden inmiddels afgesloten.

Ingevolge bovengenoemde afgesloten procedure worden de aangeplakte columbarium nissen geruimd vanaf 16 november 2020. Deze werken zullen een week duren.

De begraafplaats zal tijdens de ruiming worden afgeschermd voor het publiek. Wij verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak.

De geconcedeerde graven en niet-geconcedeerde graven zullen verwijderd worden in het voorjaar van 2021. De voorziene datum zal tijdig aangekondigd worden.

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst burgerlijke stand/ begraafplaatsen

 

Dit artikel werd gepubliceerd op 13 oktober 2020.