Belangrijke stap naar herinrichting Mechelse Poort gezet

Op dinsdag 13 oktober keurde de gemeenteraad het gezamenlijk bestek van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en lokaal bestuur Dendermonde goed voor de heraanleg van kruispunt Mechelse Poort. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in de aanpak van een belangrijk verkeersonveilig punt in Dendermonde.

AWV zorgt voor een totale herinrichting van het kruispunt met de focus op veiligheid. De stad staat in voor de opwaardering van de omgeving voor meer leefbaarheid en architecturale meerwaarde. AWV bereidt nu volop de aanvraag van de omgevingsvergunning voor en wil van start gaan zodra de huidige werken aan de Zeelsebaan N47 afgerond zijn.

Meer veiligheid

Het kruispunt aan de Mechelse Poort is één van de drukste en gevaarlijkste van Dendermonde. De plannen voor de heraanleg liggen intussen enkele jaren klaar en voorzien een volledig heringericht kruispunt met fietstunnels. Er komen drie fietstunnels onder het kruispunt: dwars onder de Martelarenlaan, de Noordlaan en de Leopoldlaan. Zo komen fietsers en voetgangers bij het oversteken niet meer in conflict met auto’s. Om het autoverkeer beter te laten doorstromen, krijgen auto’s die van de Noordlaan naar de Leopoldlaan en van de Leopoldlaan naar de Mechelsesteenweg rijden een afslagstrook zonder verkeerslichten. De verkeerslichten worden bijgesteld, onder andere in functie van het vele links afslaand verkeer van de Martelarenlaan naar de Mechelsesteenweg.  Al deze ingrepen moeten zorgen voor meer verkeersveiligheid en voor een betere doorstroming. In de bijlage kunt u een beeld terugvinden.

Dendermondse geschiedenis komt boven

Het lokaal bestuur heeft een belangrijk aandeel in dit project en staat in voor de aanleg van voetpaden, groen en straatmeubilair. Daarnaast wil de stad ook de omgeving architecturaal opwaarderen.

Bij het kruispunt komt een nieuw bufferbekken. Via dit bekken krijgt regenwater de kans om in de ondergrond te dringen. We willen de aanleg van dit nieuw bufferbekken aangrijpen om opnieuw een stuk Dendermondse geschiedenis bloot te leggen. Het bufferbekken verwijst naar de vroegere vestinggordel rond de stad. Bovendien zal hierdoor ook de beer met monnik opnieuw zichtbaar zijn. De beer is een gemetselde dam met sluis die vroeger de verbinding vormde tussen de Dender en de vestinggordel rond de stad. Op de beer stond een torentje – een monnik – om het oversteken van de gracht door vijandelijke troepen praktisch onmogelijk te maken. De punt van de monnik is het enige deel dat nu nog zichtbaar is op De Bruynkaai (de bakstenen piramide).

Over het bufferbekken komt een fietsbrug op steunmuren die verwijzen naar de oversteken ter hoogte van de Mechelse en Brusselse Poort. De fietstunnel onder de Noordlaan wordt een nieuwe poort om de stad binnen te fietsen.

Schop zo snel mogelijk in de grond

Met de goedkeuring van het bestek van de werken door de gemeenteraad zetten we nu heel concrete stappen vooruit naar de uitvoering van de werken. Nu kan er een aannemer gezocht worden om de werken uit te voeren. Tegelijkertijd zal het Agentschap Wegen en Verkeer dit najaar ook nog de aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen. Op die manier wordt alles in gereedheid gebracht om een schop in de grond te steken. Een concrete timing voor de start van de werken is er nog niet, omdat deze belangrijke werf ook moet afgestemd worden met lopende werven in de omgeving. De ambitie is alvast om zo snel als mogelijk te starten. Voor de start van de werken volgt nog uitgebreide communicatie.

Epicentrum

Dit project maakt deel uit van een volledige herinrichting van de omgeving ‘De Bruynkaai’. We willen van deze zone opnieuw een attractieve, toeristische toegangspoort tot onze stad maken. Je leest meer over dit project via www.dendermonde.be/epicentrum.

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 oktober 2020.